Form 14568 ⏬⏬

/
/
/
100 Views

Form 14568 is a crucial document that plays an instrumental role in various administrative processes. Designed to gather essential information, this form serves as an official means of communication between individuals or organizations and relevant authorities. Whether it pertains to taxation, legalities, or other bureaucratic matters, Form 14568 demands accurate completion to ensure compliance and facilitate efficient decision-making. In this article, we will delve into the intricacies of Form 14568, exploring its purpose, significance, and key components, shedding light on how it contributes to streamlined administrative procedures.

Amerika: A Brief Overview

America, officially known as the United States of America (USA), is a vast country located in North America. It is composed of 50 states, with Washington, D.C. serving as its capital.

America is renowned for its diverse geography, ranging from the stunning coastal regions of California to the majestic Rocky Mountains and the expansive Great Plains. It also encompasses various climatic zones, allowing for a wide array of ecosystems and natural wonders.

As one of the world’s leading economic powers, America possesses a highly developed and diverse economy. It is home to numerous multinational corporations, technological advancements, and innovation hubs. The country’s economy thrives across various sectors, including finance, technology, manufacturing, entertainment, and agriculture.

The United States has a rich cultural heritage, shaped by immigrants from all corners of the globe. This diversity is reflected in its multicultural society, where people from different ethnic backgrounds coexist and contribute to the nation’s vibrant social fabric.

America is a federal republic, operating under a democratic system of government. It upholds a constitution that guarantees individual rights and freedoms while maintaining a system of checks and balances among its three branches of government: the executive, legislative, and judicial branches.

The United States plays a prominent role on the global stage, both politically and militarily. It engages in international affairs, fosters alliances, and contributes to peacekeeping and security efforts around the world. It is also a member of various international organizations, such as the United Nations and NATO.

When it comes to popular culture, America’s influence is far-reaching. Its film industry, centered in Hollywood, produces countless movies and TV shows enjoyed globally. American music genres like jazz, rock ‘n’ roll, hip-hop, and country have also gained widespread international acclaim.

Konu: Verilen Konu

Verilen konu hakkında kısa ve net bir bilgi sağlamak için buradayım. Öncelikle verilen konuyu anlamanız için biraz açıklama yapayım.

Bu konu, üzerinde yoğunlaşmak istediğiniz belirli bir konudur. Ayrıntılarına inmeden önce, konuyu genel bir çerçevede ele alalım.

Başlık

 • Alt Başlık 1
 • Alt Başlık 2
 • Alt Başlık 3

Başlığın altında, ana noktaları vurgulamak için madde işaretleri kullanabiliriz. Bu, bilgilerinizi düzenli bir şekilde sunmanıza yardımcı olacaktır.

Kolon 1 Kolon 2 Kolon 3
Hücre 1 Hücre 2 Hücre 3
Hücre 4 Hücre 5 Hücre 6
Hücre 7 Hücre 8 Hücre 9

Bazı noktaları vurgulamak için kalın veya italik yazı stillerini kullanabiliriz. Ayrıca, önemli detayları eklemek için kombinasyonlarını da kullanabiliriz.

Makalede daha fazla bilgi sunmak için bu yapıya uygun olarak küçük paragraflar kullanabiliriz. Bu şekilde okuyucuların genel bir bakış açısı elde etmesi ve konuya odaklanması kolaylaşır.

Umarım verilen konu hakkındaki bu kısa ve net bilgi size yardımcı olur. Eğer başka sorularınız varsa, sormaktan çekinmeyin!

Aranan: Kısa ve Net Bilgi

When it comes to the term “aranan,” it generally refers to something or someone that is being searched for. The word itself is derived from the Turkish language, where “aranan” translates to “wanted” or “sought after” in English.

In various contexts, “aranan” can have different meanings. For example, in law enforcement, it can indicate a person who is wanted by the authorities. In this case, the individual may be sought after for questioning or due to their involvement in a particular crime.

Additionally, “aranan” can also describe popular or trending topics, products, or services that people are actively seeking information about. This can apply to anything from sought-after items in the market to highly searched-for topics on the internet.

Overall, “aranan” signifies something that is desired, pursued, or in demand. Understanding the context in which the term is used helps determine the specific meaning and purpose behind what is being sought after.

Anahtar Kelime: Kısa ve Net Bir İngilizce Bilgi

Anahtar kelime, bir metnin veya belgenin odak noktasını temsil eden önemli kelimelerdir. İnternet arama motorlarında kullanıcıların bilgiye erişimini kolaylaştırmak için kullanılırlar. Anahtar kelimeler, içeriğin konusunu, amacını ve ana fikrini belirlemek için kullanılır.

İnternet kullanıcıları, arama motorlarına anahtar kelimeleri girerek ilgili bilgilere ulaşmayı amaçlar. Web siteleri ve içerik oluşturucular da bu nedenle anahtar kelimeleri doğru bir şekilde kullanarak hedef kitlelerine ulaşmayı hedeflerler.

Bir içerik yazarı olarak, anahtar kelimeleri metnin başlıklarında (

,

, vb.), paragraflarında (

), listelerinde (

  ,
   ) ve vurgulu alanlarda (, , ) stratejik bir şekilde kullanmalısınız.
   Yazım İpuçları:
   • Rekabet düzeyi düşük, daha özgün anahtar kelimeler seçmek önemlidir.
   • Anahtar kelime yoğunluğunu doğal ve akıcı bir şekilde sağlamak gereklidir. Anahtar kelime dolu içerikler arama motorları tarafından cezalandırılabilir.
   • Uzun kuyruklu anahtar kelimeleri hedeflemek, daha spesifik ve hedeflenmiş bir kitleye ulaşmanıza yardımcı olabilir.

   Özetlemek gerekirse, anahtar kelimeler, içeriğin amacını ve konusunu vurgulamak için kullanılan önemli kelimelerdir. İyi bir içerik yazarı, anahtar kelimeleri doğru etiketlerle birlikte kullanarak, metni arama motorlarında daha görünür hale getirebilir ve hedef kitleyle etkileşimi artırabilir.

   Belirleme (Determinism) Nedir?

   Belirleme, felsefi ve bilimsel bir kavramdır. Temel olarak, belirleme, her olayın önceden belirlenmiş nedenler tarafından tam olarak açıklanabileceği inancını ifade eder. Bu görüşe göre, evrende gerçekleşen her olay, başka bir olay veya serinin sonucu olarak kaçınılmaz bir şekilde gerçekleşir.

   Belirleme kavramı, deterministik bir dünya görüşüne dayanır. Determinizm, doğada rastlantısal veya tesadüfi bir şey olmadığına inanır. Her olay, geçmişteki koşullar ve yasalar tarafından tam olarak belirlenen bir şekilde gerçekleşir. Bu anlamda, gelecek, geçmişte meydana gelen olaylarla belirlenmiştir ve bu nedenle öngörülebilirdir.

   Belirleme kavramı birçok alanı etkiler, özellikle felsefe, fizik, psikoloji ve toplum bilimlerinde tartışılır. Felsefede, belirleme, insan özgür iradesini sorgulayan tartışmalara yol açar. Eğer her şey önceden belirlenmişse, insanlar gerçekten özgür müdür yoksa eylemleri de önceden belirlenmiş midir?

   Fizikte, belirleme kavramı, klasik mekanikten kuantum fiziğine geçişte önemli bir rol oynamıştır. Klasik mekanikte, cisimlerin hareketi deterministik olarak hesaplanabilirken, kuantum fiziğinde rastgelelik faktörü devreye girebilir. Bu da belirlemenin mutlak olduğu görüşünü sorgulamıştır.

   Psikolojide ve toplum bilimlerinde ise belirleme, insan davranışlarının nedenleri ve tahmin edilebilirliği üzerinde düşünmeyi sağlar. Belirleme, insanların davranışlarını çevresel faktörler, genetik etkiler, sosyal koşullar vb. tarafından ne kadar etkilendiği sorusunu gündeme getirir.

   Belirleme kavramı karmaşık bir konudur ve çeşitli tartışmalara konu olmuştur. Determinizm yanlıları, evrende her şeyin neden-sonuç ilişkileriyle belirlendiğini savunurken, belirleme karşıtları özgür irade, rastgelelik ve kaosun da etkili olduğunu iddia eder. Sonuç olarak, belirleme konusu hala aktif bir araştırma ve tartışma alanıdır.

   JSON Formatı

   JSON (JavaScript Object Notation), verilerin kolayca depolanması, iletilmesi ve paylaşılması için yaygın olarak kullanılan bir veri biçimidir. JSON, web uygulamalarında veri alışverişi yapmak için sıklıkla tercih edilir.

   Bir JSON verisi, anahtar-değer çiftlerinden oluşan bir yapıda tanımlanır. Anahtarlar, metin olarak yazılır ve değerlerle ilişkilendirilir. Değerler, metin, sayı, boolean, dizi, nesne veya null olabilir.

   JSON formatındaki veriler genellikle aşağıdaki yöntemlerle temsil edilir:

   • Metinler (Strings): Çift tırnak işaretleri (“”) içinde tanımlanır. Örneğin: “ad”: “John”
   • Sayılar (Numbers): Tam sayılar veya ondalık sayılar olarak tanımlanır. Örneğin: “yaş”: 25
   • Boolean: Doğru (true) veya yanlış (false) olarak tanımlanır. Örneğin: “aktif”: true
   • Diziler (Arrays): Köşeli parantezler [] içinde sıralı değerler olarak tanımlanır. Örneğin: “hobiler”: [“yüzme”, “koşu”, “müzik dinleme”]
   • Nesneler (Objects): Süslü parantezler {} içinde anahtar-değer çiftleri olarak tanımlanır. Örneğin: “adres”: {“şehir”: “İstanbul”, “ülke”: “Türkiye”}
   • Null: Bir değerin boş olduğunu ifade eder. Örneğin: “telefon”: null

   JSON, veri alışverişi yaparken hafif ve okunabilir bir format sağlar. Bu nedenle, web servislerinde, API’lerde ve veritabanlarında sıkça kullanılır. JSON, birçok programlama dilinde desteklenir ve kolayca dönüştürülebilir.

   Bu özellikleriyle JSON, modern web uygulamalarının veri yönetiminde önemli bir rol oynamaktadır.

   Titles Anahtarı: Kısa ve Net Bir Bakış

   Titles anahtarı, HTML belgelerinde kullanılan bir etikettir. Bu anahtar, sayfanın başlığını tanımlamak için kullanılır ve tarayıcılar tarafından sayfa başlığı olarak görüntülenir.

   </strong> etiketi, <strong><head></strong> bölümü içinde bulunan bir elemandır. HTML belgesinin en üstünde yer alır ve genellikle tarayıcı sekmesinde veya arama sonuçlarında görüntülenen metni temsil eder. <p>Bir sayfadaki başlık, ziyaretçilerin içeriğin ne hakkında olduğunu anlamasına yardımcı olur ve aynı zamanda arama motorlarına da önemli bilgiler sunar. Başlıklar, web sitesi optimizasyonu (SEO) için de büyük bir rol oynar. <p>Başlık etiketini doğru ve açıklayıcı bir şekilde kullanmak, kullanıcı deneyimini geliştirmeye ve web sitesinin erişilebilirliğini artırmaya yardımcı olur. Kısa ve öz bir başlık, hedef kitlenin dikkatini çekmek ve onlara sayfa içeriği hakkında hızlı bir bakış sunmak için önemlidir. <p>Özetlemek gerekirse, titles anahtarı HTML belgelerinde sayfa başlığını tanımlamak için kullanılan bir etikettir. İyi bir başlık, ziyaretçilerin içeriği anlamasına yardımcı olur, SEO performansını artırır ve web sitesi erişilebilirliğini iyileştirir. <h3>Çıktı</h3> <p>Çıktı, bir işlemin veya bir sistemin sonucunu temsil eden verilerin gösterildiği bilgidir. Bilgisayar programlamada ve elektronik sistemlerde yaygın olarak kullanılır. Programlama dillerinde, çıktı genellikle kullanıcının veya başka bir sistemin anlayabileceği biçimde formatlanmış verilerdir. <p>Çıktılar, kullanıcıya bilgi sağlamanın yanı sıra, yazılım hatalarını tespit etmek ve sorunları gidermek için de önemli bir araçtır. Programcılar, çıktıyı kullanarak programlarının beklenen şekilde çalışıp çalışmadığını değerlendirebilirler. Ayrıca, işlem sonuçlarını doğrulamak ve gerektiğinde düzeltici eylemler almak için çıktıları analiz edebilirler. <p>Çıktılar farklı şekillerde sunulabilir. Örneğin, metin tabanlı çıktılar, bilgisayar ekranında veya yazıcıda görüntülenebilir. Grafiksel çıktılar, görüntüler, grafikler veya diğer görsel öğeler şeklinde olabilir. Sesli ve video çıktılar da kullanılabilir. <p>Çıktının doğru ve anlaşılır olması önemlidir. İyi tasarlanmış çıktılar, kullanıcının bilgileri kolayca anlamasına yardımcı olur ve işlemleri daha verimli hale getirir. Çıktılar, kullanıcının gereksinimlerine ve beklentilerine uygun olmalıdır. <p>H3>Hangi Ülkelerde Yerli Dil Olarak Konuşulan İngilizce?<br /> </h3> <p> Yerli dil olarak konuşulan İngilizce, dünya genelinde birçok ülkede yaygın olarak kullanılmaktadır. Aşağıda, en çok yerli dil olarak konuşulan İngilizce’yi paylaştığı bilinen bazı ülkeleri bulabilirsiniz: <table> <thead> <tr> <th>Ülke</th> <th>Yerli Dil Olarak Konuşanlarının Sayısı</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Amerika Birleşik Devletleri</td> <td>300 milyondan fazla</td> </tr> <tr> <td>İngiltere</td> <td>60 milyonun üzerinde</td> </tr> <tr> <td>Kanada</td> <td>25 milyondan fazla</td> </tr> <tr> <td>Australia</td> <td>20 milyonun üzerinde</td> </tr> <tr> <td>Güney Afrika</td> <td>5 milyondan fazla</td> </tr> <tr> <td>Yeni Zelanda</td> <td>4 milyondan fazla</td> </tr> <tr> <td>İrlanda</td> <td>4 milyondan fazla</td> </tr> <tr> <td>Nijerya</td> <td>4 milyondan fazla</td> </tr> <tr> <td>Gana</td> <td>2 milyondan fazla</td> </tr> <tr> <td>Jamaika</td> <td>2 milyondan fazla</td> </tr> <tr> <td>Tanzanya</td> <td>2 milyondan fazla</td> </tr> </tbody> </table> <p> Bu ülkelerde İngilizce, resmi veya ulusal bir dil olarak kabul edilmekte ve günlük yaşamın bir parçası haline gelmektedir. Bununla birlikte, diğer ülkelerde de İngilizce yaygın olarak konuşulmaktadır, ancak yerli dil olarak konuşulan sayısı daha azdır. İngilizce’nin küresel etkisi ve yaygın kullanımı nedeniyle dünya genelinde farklı yöntemlerle öğretilmekte ve öğrenilmektedir. <h4>10</h4> <p>When it comes to the number 10, it holds significance in various aspects of our lives. <p>In mathematics, 10 is considered the base of our number system, known as the decimal system. This means that we use 10 digits (0-9) to represent all numbers. Additionally, 10 is often seen as a milestone number, symbolizing completeness or perfection. <p>Ten is also important in our everyday language. We commonly use phrases like “perfect 10” to describe something flawless or excellent. In sports, the number 10 is often associated with skilled players, such as a top-rated soccer player wearing the number 10 jersey. <p>In computer science, the binary system relies on powers of 2, and 10 represents the value two in this system. Furthermore, the metric system utilizes powers of 10 for ease of measurement conversions, making it a fundamental concept in science and engineering. <p>From a cultural perspective, various traditions celebrate the number 10. For instance, in some cultures, reaching the age of 10 marks an important milestone in a child’s life. Additionally, many countdowns lead up to the number 10, signifying anticipation and excitement. <p>To summarize, the number 10 has widespread significance across different fields, representing foundational concepts like counting, perfection, and milestones. Whether in mathematics, language, technology, or culture, this number holds a special place in our lives. <!-- CONTENT END 2 --> <div class="admania-tag"> <span class="admania-tagslinks"> </span> </div> </div><!-- .entry-content --> <footer class="admania-entryfooter admania-entrypgfooter"> <div class="admania-postsharecnt"> </div> </footer><!-- .entry-footer --> <!--End of the Author bio --> <div class="admania-prenext "> <!--Single post prev/next--> <nav class="navigation post-navigation" aria-label="Posts"> <h2 class="screen-reader-text">Post navigation</h2> <div class="nav-links"><div class="nav-previous"><a href="https://www.eppude.com/helical-pile-design-software/" rel="prev"><span> <i class="fa fa-angle-double-left"></i> </span><div class="admania_snlgepdsg">Prev Post</div><div class="admania_snlgenpntit">Helical Pile Design Software ⏬⏬</div></a></div><div class="nav-next"><a href="https://www.eppude.com/i-hate-my-travel-nurse-assignment/" rel="next"><span> <i class="fa fa-angle-double-right"></i> </span><div class="admania_snlgepdsg">Next Post</div><div class="admania_snlgenpntit">I Hate My Travel Nurse Assignment ⏬⏬</div></a></div></div> </nav></div> <!-- preview / next --> <div class="admania-related-posts"> <h5 class="admania-related-postsheading">You May Also Like</h5><ul><li> <a href="https://www.eppude.com/clear-poly-bags/" title="Clear Poly Bags"> <img src="https://www.eppude.com/wp-content/uploads/2024/05/clearpolybags-250x150.jpg" alt="image"/> </a> <div class="admania-rel-entry-meta"> <h2 class="admania-entry-title" itemprop="headline"><a href="https://www.eppude.com/clear-poly-bags/" rel="bookmark">Clear Poly Bags</a></h2> <div class="admania-entry-cat"> <span class="admania_date"> On May 29, 2024 </span> <span class="admania-dividerlne">|</span> <span class="admania-catgory"> In <a href="https://www.eppude.com/category/lifestyle/" rel="category tag">Lifestyle</a> </span> </div> </div> </li> <li> <a href="https://www.eppude.com/red-shirt/" title="Red Shirt"> <img src="https://www.eppude.com/wp-content/uploads/2024/03/redshirt-250x150.jpg" alt="image"/> </a> <div class="admania-rel-entry-meta"> <h2 class="admania-entry-title" itemprop="headline"><a href="https://www.eppude.com/red-shirt/" rel="bookmark">Red Shirt</a></h2> <div class="admania-entry-cat"> <span class="admania_date"> On March 25, 2024 </span> <span class="admania-dividerlne">|</span> <span class="admania-catgory"> In <a href="https://www.eppude.com/category/lifestyle/" rel="category tag">Lifestyle</a> </span> </div> </div> </li> <li> <a href="https://www.eppude.com/haftinausas-vestments-crafting-reverence-through-tradition/" title="Haftinausa’s Vestments: Crafting Reverence Through Tradition"> <img src="https://www.eppude.com/wp-content/uploads/2024/03/zdjornaty-250x150.jpg" alt="image"/> </a> <div class="admania-rel-entry-meta"> <h2 class="admania-entry-title" itemprop="headline"><a href="https://www.eppude.com/haftinausas-vestments-crafting-reverence-through-tradition/" rel="bookmark">Haftinausa’s Vestments: Crafting Reverence Through Tradition</a></h2> <div class="admania-entry-cat"> <span class="admania_date"> On March 21, 2024 </span> <span class="admania-dividerlne">|</span> <span class="admania-catgory"> In <a href="https://www.eppude.com/category/lifestyle/" rel="category tag">Lifestyle</a> </span> </div> </div> </li> </ul></div> </article><!-- #post-## --> <div id="admania-commentbox" class="admania-commentbox admania_comment_section"> <!--Comment section--> <div id="respond" class="comment-respond"> <h3 id="reply-title" class="comment-reply-title">Leave a Comment <small><a rel="nofollow" id="cancel-comment-reply-link" href="/form-14568/#respond" style="display:none;">Cancel reply</a></small></h3><form action="https://www.eppude.com/wp-comments-post.php" method="post" id="commentform" class="comment-form" novalidate><p class="comment-notes"><span id="email-notes">Your email address will not be published.</span> <span class="required-field-message">Required fields are marked <span class="required">*</span></span></p><p class="admania-comment-form-comment"><textarea id="comment" name="comment" rows="10" cols="100" aria-required="true"></textarea></p><p class="comment-form-author"><label for="author">Name <span class="required">*</span></label> <input id="author" name="author" type="text" value="" size="30" maxlength="245" autocomplete="name" required /></p> <p class="comment-form-email"><label for="email">Email <span class="required">*</span></label> <input id="email" name="email" type="email" value="" size="30" maxlength="100" aria-describedby="email-notes" autocomplete="email" required /></p> <p class="comment-form-url"><label for="url">Website</label> <input id="url" name="url" type="url" value="" size="30" maxlength="200" autocomplete="url" /></p> <p class="comment-form-cookies-consent"><input id="wp-comment-cookies-consent" name="wp-comment-cookies-consent" type="checkbox" value="yes" /> <label for="wp-comment-cookies-consent">Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.</label></p> <p class="form-submit"><input name="submit" type="submit" id="submit" class="submit" value="Submit Your Comments" /> <input type='hidden' name='comment_post_ID' value='1915' id='comment_post_ID' /> <input type='hidden' name='comment_parent' id='comment_parent' value='0' /> </p></form> </div><!-- #respond --> </div> <!--End of the Comment section--> <div class="admania-contentareafooter"> <div class="screen-reader-text"> This div height required for enabling the sticky sidebar </div> </div> </div> <!-- .content-area --> <div class="admania-primarycontentarea"> <aside id="admania-primarysidebar" class="admania-primarysidebar widget-area"> <aside id="block-2" class="widget widget_block widget_search"><form role="search" method="get" action="https://www.eppude.com/" class="wp-block-search__button-outside wp-block-search__text-button wp-block-search" ><label class="wp-block-search__label" for="wp-block-search__input-1" >Search</label><div class="wp-block-search__inside-wrapper " ><input class="wp-block-search__input" id="wp-block-search__input-1" placeholder="" value="" type="search" name="s" required /><button aria-label="Search" class="wp-block-search__button wp-element-button" type="submit" >Search</button></div></form></aside><aside id="categories-1" class="widget widget_categories"><div class="admania-widgettit"><h3 class="widget-title admania-widgetsbrtit">Categories</h3></div> <ul> <li class="cat-item cat-item-2"><a href="https://www.eppude.com/category/decoration/">Decoration</a> </li> <li class="cat-item cat-item-3"><a href="https://www.eppude.com/category/education/">Education</a> </li> <li class="cat-item cat-item-5"><a href="https://www.eppude.com/category/food/">Food</a> </li> <li class="cat-item cat-item-4"><a href="https://www.eppude.com/category/form/">Form</a> </li> <li class="cat-item cat-item-16"><a href="https://www.eppude.com/category/game/">Game</a> </li> <li class="cat-item cat-item-17"><a href="https://www.eppude.com/category/legal/">Legal</a> </li> <li class="cat-item cat-item-18"><a href="https://www.eppude.com/category/lifestyle/">Lifestyle</a> </li> <li class="cat-item cat-item-19"><a href="https://www.eppude.com/category/login/">Login</a> </li> <li class="cat-item cat-item-20"><a href="https://www.eppude.com/category/online/">Online</a> </li> <li class="cat-item cat-item-22"><a href="https://www.eppude.com/category/other/">Other</a> </li> <li class="cat-item cat-item-1"><a href="https://www.eppude.com/category/others/">Others</a> </li> <li class="cat-item cat-item-21"><a href="https://www.eppude.com/category/woman/">Woman</a> </li> </ul> </aside></aside> <!-- .sidebar .widget-area --> </div> </main> </div> <!-- .site-inner --> <footer class="admania-sitefooter"> <div class="admania-sitefooterinner"> <div class="admania-sitefooterlogo"> <a href="https://www.eppude.com/" title="Eppude"> <img src=" https://www.eppude.com/wp-content/uploads/2023/04/cropped-EDIRNE-1.png" alt="Eppude" itemprop="image"/> </a> </div> <!-- #Admania SiteFooter Logo-## --> <div class="admania-sitefooterattribution"> <!-- #Admania SiteFooter Social Follow-## --> <div class="admania-ftrattbtonbottom"> Copyright at 2022. Eppude All Rights Reserved <div class="admania_footer_menu"> <nav class="admania_footer_menu" itemscope="itemscope" itemtype="http://schema.org/SiteNavigationElement"> <div class="menu-footer-menu-container"><ul id="menu-footer-menu" class="menu"><li id="menu-item-1550" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-1550"><a href="https://www.eppude.com/terms-of-use/">Terms Of Use</a></li> <li id="menu-item-1549" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-1549"><a href="https://www.eppude.com/privacy-policy/">Privacy Policy</a></li> <li id="menu-item-1548" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-1548"><a href="https://www.eppude.com/faq/">FAQ</a></li> <li id="menu-item-1547" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-1547"><a href="https://www.eppude.com/about-us/">About Us</a></li> <li id="menu-item-1546" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-1546"><a href="https://www.eppude.com/contact-us/">Contact Us</a></li> </ul></div> </nav> </div> </div> <div class="admania-top" id="admania-top"> <a href="#top">↑</a> </div> </div><!-- #Admania SiteFooter Attribution-## --> </div> <!-- #Admania SiteFooter Inner-## --> </footer> <!-- .site-footer --> </div> <!-- .site container --> <form id="admania-frontlvedtr-saveoptions" class="admania_frontlvedtr_hiddenitems" name="admania_frontlvedtr_saveoptions" action="#" method="post"> <div id="admania-flvedsavealert"></div> <input type="submit" name="admania_frnendlv_updateoptions" value="Save" class="admania_lvedtsubmtbtn admania_lvedtsubmtpbtn"> <input type="hidden" name="action" value="admania_fnrlvedt_updateoption"/> <input type="hidden" name="security" value="8b940b92cb" /> <input type="submit" name="admania_frnendlv_updateoptions" value="Save" class="admania_lvedtsubmtbtn admania_lvedtsubmtpbtn"/> </form> <script type="text/javascript" id="mincustom-js-extra"> /* <![CDATA[ */ var admaniastchk = {"admania_chkdisplay":"1","admania_chk_page_display":"","admania_fedajaxurl":"https:\/\/www.eppude.com\/wp-admin\/admin-ajax.php","admania_chkspdpg":"1","admania_chkblogoptions":"amblyt3","admania_chksptoptions":"amsplyt3","admaniafe_buttontext":"Click to show rotating ad options","admania_glysbhlad1":"","admania_glysbglead1":"","admania_glysbimgad1":"","admania_glysbimgadlink":"","admania_glytphlad":"","admania_glytpglead":"","admania_glytpimgad":"","admania_glytpimgadlink":"","admania_glybmhlad":"","admania_hdlftad1":"0","admania_hdlftvwad1":"0","admania_glybmglead":"","admania_glybmimgad":"","admania_glybmimgadlink":"","admania_adblockact":"","admania_wpmbck":"1"}; /* ]]> */ </script> <script type="text/javascript" src="https://www.eppude.com/wp-content/themes/ad-mania/js/mincustom.js" id="mincustom-js"></script> <script type="text/javascript" src="https://www.eppude.com/wp-includes/js/comment-reply.min.js?ver=6.5.4" id="comment-reply-js" async="async" data-wp-strategy="async"></script> <script> /(trident|msie)/i.test(navigator.userAgent)&&document.getElementById&&window.addEventListener&&window.addEventListener("hashchange",function(){var t,e=location.hash.substring(1);/^[A-z0-9_-]+$/.test(e)&&(t=document.getElementById(e))&&(/^(?:a|select|input|button|textarea)$/i.test(t.tagName)||(t.tabIndex=-1),t.focus())},!1); </script> <script> function b2a(a){var b,c=0,l=0,f="",g=[];if(!a)return a;do{var e=a.charCodeAt(c++);var h=a.charCodeAt(c++);var k=a.charCodeAt(c++);var d=e<<16|h<<8|k;e=63&d>>18;h=63&d>>12;k=63&d>>6;d&=63;g[l++]="ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=".charAt(e)+"ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=".charAt(h)+"ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=".charAt(k)+"ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=".charAt(d)}while(c< a.length);return f=g.join(""),b=a.length%3,(b?f.slice(0,b-3):f)+"===".slice(b||3)}function a2b(a){var b,c,l,f={},g=0,e=0,h="",k=String.fromCharCode,d=a.length;for(b=0;64>b;b++)f["ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/".charAt(b)]=b;for(c=0;d>c;c++)for(b=f[a.charAt(c)],g=(g<<6)+b,e+=6;8<=e;)((l=255&g>>>(e-=8))||d-2>c)&&(h+=k(l));return h}b64e=function(a){return btoa(encodeURIComponent(a).replace(/%([0-9A-F]{2})/g,function(b,a){return String.fromCharCode("0x"+a)}))}; b64d=function(a){return decodeURIComponent(atob(a).split("").map(function(a){return"%"+("00"+a.charCodeAt(0).toString(16)).slice(-2)}).join(""))}; /* <![CDATA[ */ ai_front = {"insertion_before":"BEFORE","insertion_after":"AFTER","insertion_prepend":"PREPEND CONTENT","insertion_append":"APPEND CONTENT","insertion_replace_content":"REPLACE CONTENT","insertion_replace_element":"REPLACE ELEMENT","visible":"VISIBLE","hidden":"HIDDEN","fallback":"FALLBACK","automatically_placed":"Automatically placed by AdSense Auto ads code","cancel":"Cancel","use":"Use","add":"Add","parent":"Parent","cancel_element_selection":"Cancel element selection","select_parent_element":"Select parent element","css_selector":"CSS selector","use_current_selector":"Use current selector","element":"ELEMENT","path":"PATH","selector":"SELECTOR"}; /* ]]> */ var ai_cookie_js=!0,ai_block_class_def="code-block"; /* JavaScript Cookie v2.2.0 https://github.com/js-cookie/js-cookie Copyright 2006, 2015 Klaus Hartl & Fagner Brack Released under the MIT license */ "undefined"!==typeof ai_cookie_js&&(function(a){if("function"===typeof define&&define.amd){define(a);var c=!0}"object"===typeof exports&&(module.exports=a(),c=!0);if(!c){var d=window.Cookies,b=window.Cookies=a();b.noConflict=function(){window.Cookies=d;return b}}}(function(){function a(){for(var d=0,b={};d<arguments.length;d++){var f=arguments[d],e;for(e in f)b[e]=f[e]}return b}function c(d){function b(){}function f(h,k,g){if("undefined"!==typeof document){g=a({path:"/",sameSite:"Lax"},b.defaults, g);"number"===typeof g.expires&&(g.expires=new Date(1*new Date+864E5*g.expires));g.expires=g.expires?g.expires.toUTCString():"";try{var l=JSON.stringify(k);/^[\{\[]/.test(l)&&(k=l)}catch(p){}k=d.write?d.write(k,h):encodeURIComponent(String(k)).replace(/%(23|24|26|2B|3A|3C|3E|3D|2F|3F|40|5B|5D|5E|60|7B|7D|7C)/g,decodeURIComponent);h=encodeURIComponent(String(h)).replace(/%(23|24|26|2B|5E|60|7C)/g,decodeURIComponent).replace(/[\(\)]/g,escape);l="";for(var n in g)g[n]&&(l+="; "+n,!0!==g[n]&&(l+="="+ g[n].split(";")[0]));return document.cookie=h+"="+k+l}}function e(h,k){if("undefined"!==typeof document){for(var g={},l=document.cookie?document.cookie.split("; "):[],n=0;n<l.length;n++){var p=l[n].split("="),m=p.slice(1).join("=");k||'"'!==m.charAt(0)||(m=m.slice(1,-1));try{var q=p[0].replace(/(%[0-9A-Z]{2})+/g,decodeURIComponent);m=(d.read||d)(m,q)||m.replace(/(%[0-9A-Z]{2})+/g,decodeURIComponent);if(k)try{m=JSON.parse(m)}catch(r){}g[q]=m;if(h===q)break}catch(r){}}return h?g[h]:g}}b.set=f;b.get= function(h){return e(h,!1)};b.getJSON=function(h){return e(h,!0)};b.remove=function(h,k){f(h,"",a(k,{expires:-1}))};b.defaults={};b.withConverter=c;return b}return c(function(){})}),AiCookies=Cookies.noConflict(),ai_check_block=function(a){if(null==a)return!0;var c=AiCookies.getJSON("aiBLOCKS");ai_debug_cookie_status="";null==c&&(c={});"undefined"!==typeof ai_delay_showing_pageviews&&(c.hasOwnProperty(a)||(c[a]={}),c[a].hasOwnProperty("d")||(c[a].d=ai_delay_showing_pageviews));if(c.hasOwnProperty(a)){for(var d in c[a]){if("x"== d){var b="",f=document.querySelectorAll('span[data-ai-block="'+a+'"]')[0];"aiHash"in f.dataset&&(b=f.dataset.aiHash);f="";c[a].hasOwnProperty("h")&&(f=c[a].h);var e=new Date;e=c[a][d]-Math.round(e.getTime()/1E3);if(0<e&&f==b)return ai_debug_cookie_status=a="closed for "+e+" s = "+Math.round(1E4*e/3600/24)/1E4+" days",!1;ai_set_cookie(a,"x","");c[a].hasOwnProperty("i")||c[a].hasOwnProperty("c")||ai_set_cookie(a,"h","")}else if("d"==d){if(0!=c[a][d])return ai_debug_cookie_status=a="delayed for "+c[a][d]+ " pageviews",!1}else if("i"==d){b="";f=document.querySelectorAll('span[data-ai-block="'+a+'"]')[0];"aiHash"in f.dataset&&(b=f.dataset.aiHash);f="";c[a].hasOwnProperty("h")&&(f=c[a].h);if(0==c[a][d]&&f==b)return ai_debug_cookie_status=a="max impressions reached",!1;if(0>c[a][d]&&f==b){e=new Date;e=-c[a][d]-Math.round(e.getTime()/1E3);if(0<e)return ai_debug_cookie_status=a="max imp. reached ("+Math.round(1E4*e/24/3600)/1E4+" days = "+e+" s)",!1;ai_set_cookie(a,"i","");c[a].hasOwnProperty("c")||c[a].hasOwnProperty("x")|| ai_set_cookie(a,"h","")}}if("ipt"==d&&0==c[a][d]&&(e=new Date,b=Math.round(e.getTime()/1E3),e=c[a].it-b,0<e))return ai_debug_cookie_status=a="max imp. per time reached ("+Math.round(1E4*e/24/3600)/1E4+" days = "+e+" s)",!1;if("c"==d){b="";f=document.querySelectorAll('span[data-ai-block="'+a+'"]')[0];"aiHash"in f.dataset&&(b=f.dataset.aiHash);f="";c[a].hasOwnProperty("h")&&(f=c[a].h);if(0==c[a][d]&&f==b)return ai_debug_cookie_status=a="max clicks reached",!1;if(0>c[a][d]&&f==b){e=new Date;e=-c[a][d]- Math.round(e.getTime()/1E3);if(0<e)return ai_debug_cookie_status=a="max clicks reached ("+Math.round(1E4*e/24/3600)/1E4+" days = "+e+" s)",!1;ai_set_cookie(a,"c","");c[a].hasOwnProperty("i")||c[a].hasOwnProperty("x")||ai_set_cookie(a,"h","")}}if("cpt"==d&&0==c[a][d]&&(e=new Date,b=Math.round(e.getTime()/1E3),e=c[a].ct-b,0<e))return ai_debug_cookie_status=a="max clicks per time reached ("+Math.round(1E4*e/24/3600)/1E4+" days = "+e+" s)",!1}if(c.hasOwnProperty("G")&&c.G.hasOwnProperty("cpt")&&0==c.G.cpt&& (e=new Date,b=Math.round(e.getTime()/1E3),e=c.G.ct-b,0<e))return ai_debug_cookie_status=a="max global clicks per time reached ("+Math.round(1E4*e/24/3600)/1E4+" days = "+e+" s)",!1}ai_debug_cookie_status="OK";return!0},ai_check_and_insert_block=function(a,c){if(null==a)return!0;var d=document.getElementsByClassName(c);if(d.length){d=d[0];var b=d.closest("."+ai_block_class_def),f=ai_check_block(a);!f&&0!=parseInt(d.getAttribute("limits-fallback"))&&d.hasAttribute("data-fallback-code")&&(d.setAttribute("data-code", d.getAttribute("data-fallback-code")),null!=b&&b.hasAttribute("data-ai")&&d.hasAttribute("fallback-tracking")&&d.hasAttribute("fallback_level")&&b.setAttribute("data-ai-"+d.getAttribute("fallback_level"),d.getAttribute("fallback-tracking")),f=!0);d.removeAttribute("data-selector");if(f)ai_insert_code(d),b&&(f=b.querySelectorAll(".ai-debug-block"),f.length&&(b.classList.remove("ai-list-block"),b.classList.remove("ai-list-block-ip"),b.classList.remove("ai-list-block-filter"),b.style.visibility="",b.classList.contains("ai-remove-position")&& (b.style.position="")));else{f=d.closest("div[data-ai]");if(null!=f&&"undefined"!=typeof f.getAttribute("data-ai")){var e=JSON.parse(b64d(f.getAttribute("data-ai")));"undefined"!==typeof e&&e.constructor===Array&&(e[1]="",f.setAttribute("data-ai",b64e(JSON.stringify(e))))}b&&(f=b.querySelectorAll(".ai-debug-block"),f.length&&(b.classList.remove("ai-list-block"),b.classList.remove("ai-list-block-ip"),b.classList.remove("ai-list-block-filter"),b.style.visibility="",b.classList.contains("ai-remove-position")&& (b.style.position="")))}d.classList.remove(c)}d=document.querySelectorAll("."+c+"-dbg");b=0;for(f=d.length;b<f;b++)e=d[b],e.querySelector(".ai-status").textContent=ai_debug_cookie_status,e.querySelector(".ai-cookie-data").textContent=ai_get_cookie_text(a),e.classList.remove(c+"-dbg")},ai_load_cookie=function(){var a=AiCookies.getJSON("aiBLOCKS");null==a&&(a={});return a},ai_set_cookie=function(a,c,d){var b=ai_load_cookie();if(""===d){if(b.hasOwnProperty(a)){delete b[a][c];a:{c=b[a];for(f in c)if(c.hasOwnProperty(f)){var f= !1;break a}f=!0}f&&delete b[a]}}else b.hasOwnProperty(a)||(b[a]={}),b[a][c]=d;0===Object.keys(b).length&&b.constructor===Object?AiCookies.remove("aiBLOCKS"):AiCookies.set("aiBLOCKS",b,{expires:365,path:"/"});return b},ai_get_cookie_text=function(a){var c=AiCookies.getJSON("aiBLOCKS");null==c&&(c={});var d="";c.hasOwnProperty("G")&&(d="G["+JSON.stringify(c.G).replace(/"/g,"").replace("{","").replace("}","")+"] ");var b="";c.hasOwnProperty(a)&&(b=JSON.stringify(c[a]).replace(/"/g,"").replace("{","").replace("}", ""));return d+b}); var ai_insertion_js=!0,ai_block_class_def="code-block"; if("undefined"!=typeof ai_insertion_js){ai_insert=function(a,h,l){if(-1!=h.indexOf(":eq("))if(window.jQuery&&window.jQuery.fn)var n=jQuery(h);else{console.error("AI INSERT USING jQuery QUERIES:",h,"- jQuery not found");return}else n=document.querySelectorAll(h);for(var u=0,y=n.length;u<y;u++){var d=n[u];selector_string=d.hasAttribute("id")?"#"+d.getAttribute("id"):d.hasAttribute("class")?"."+d.getAttribute("class").replace(RegExp(" ","g"),"."):"";var w=document.createElement("div");w.innerHTML=l; var m=w.getElementsByClassName("ai-selector-counter")[0];null!=m&&(m.innerText=u+1);m=w.getElementsByClassName("ai-debug-name ai-main")[0];if(null!=m){var r=a.toUpperCase();"undefined"!=typeof ai_front&&("before"==a?r=ai_front.insertion_before:"after"==a?r=ai_front.insertion_after:"prepend"==a?r=ai_front.insertion_prepend:"append"==a?r=ai_front.insertion_append:"replace-content"==a?r=ai_front.insertion_replace_content:"replace-element"==a&&(r=ai_front.insertion_replace_element));-1==selector_string.indexOf(".ai-viewports")&& (m.innerText=r+" "+h+" ("+d.tagName.toLowerCase()+selector_string+")")}m=document.createRange();try{var v=m.createContextualFragment(w.innerHTML)}catch(t){}"before"==a?d.parentNode.insertBefore(v,d):"after"==a?d.parentNode.insertBefore(v,d.nextSibling):"prepend"==a?d.insertBefore(v,d.firstChild):"append"==a?d.insertBefore(v,null):"replace-content"==a?(d.innerHTML="",d.insertBefore(v,null)):"replace-element"==a&&(d.parentNode.insertBefore(v,d),d.parentNode.removeChild(d));z()}};ai_insert_code=function(a){function h(m, r){return null==m?!1:m.classList?m.classList.contains(r):-1<(" "+m.className+" ").indexOf(" "+r+" ")}function l(m,r){null!=m&&(m.classList?m.classList.add(r):m.className+=" "+r)}function n(m,r){null!=m&&(m.classList?m.classList.remove(r):m.className=m.className.replace(new RegExp("(^|\\b)"+r.split(" ").join("|")+"(\\b|$)","gi")," "))}if("undefined"!=typeof a){var u=!1;if(h(a,"no-visibility-check")||a.offsetWidth||a.offsetHeight||a.getClientRects().length){u=a.getAttribute("data-code");var y=a.getAttribute("data-insertion-position"), d=a.getAttribute("data-selector");if(null!=u)if(null!=y&&null!=d){if(-1!=d.indexOf(":eq(")?window.jQuery&&window.jQuery.fn&&jQuery(d).length:document.querySelectorAll(d).length)ai_insert(y,d,b64d(u)),n(a,"ai-viewports")}else{y=document.createRange();try{var w=y.createContextualFragment(b64d(u))}catch(m){}a.parentNode.insertBefore(w,a.nextSibling);n(a,"ai-viewports")}u=!0}else w=a.previousElementSibling,h(w,"ai-debug-bar")&&h(w,"ai-debug-script")&&(n(w,"ai-debug-script"),l(w,"ai-debug-viewport-invisible")), n(a,"ai-viewports");return u}};ai_insert_list_code=function(a){var h=document.getElementsByClassName(a)[0];if("undefined"!=typeof h){var l=ai_insert_code(h),n=h.closest("div."+ai_block_class_def);if(n){l||n.removeAttribute("data-ai");var u=n.querySelectorAll(".ai-debug-block");n&&u.length&&(n.classList.remove("ai-list-block"),n.classList.remove("ai-list-block-ip"),n.classList.remove("ai-list-block-filter"),n.style.visibility="",n.classList.contains("ai-remove-position")&&(n.style.position=""))}h.classList.remove(a); l&&z()}};ai_insert_viewport_code=function(a){var h=document.getElementsByClassName(a)[0];if("undefined"!=typeof h){var l=ai_insert_code(h);h.classList.remove(a);l&&(a=h.closest("div."+ai_block_class_def),null!=a&&(l=h.getAttribute("style"),null!=l&&a.setAttribute("style",a.getAttribute("style")+" "+l)));setTimeout(function(){h.removeAttribute("style")},2);z()}};ai_insert_adsense_fallback_codes=function(a){a.style.display="none";var h=a.closest(".ai-fallback-adsense"),l=h.nextElementSibling;l.getAttribute("data-code")? ai_insert_code(l)&&z():l.style.display="block";h.classList.contains("ai-empty-code")&&null!=a.closest("."+ai_block_class_def)&&(a=a.closest("."+ai_block_class_def).getElementsByClassName("code-block-label"),0!=a.length&&(a[0].style.display="none"))};ai_insert_code_by_class=function(a){var h=document.getElementsByClassName(a)[0];"undefined"!=typeof h&&(ai_insert_code(h),h.classList.remove(a))};ai_insert_client_code=function(a,h){var l=document.getElementsByClassName(a)[0];if("undefined"!=typeof l){var n= l.getAttribute("data-code");null!=n&&ai_check_block()&&(l.setAttribute("data-code",n.substring(Math.floor(h/19))),ai_insert_code_by_class(a),l.remove())}};ai_process_elements_active=!1;function z(){ai_process_elements_active||setTimeout(function(){ai_process_elements_active=!1;"function"==typeof ai_process_rotations&&ai_process_rotations();"function"==typeof ai_process_lists&&ai_process_lists();"function"==typeof ai_process_ip_addresses&&ai_process_ip_addresses();"function"==typeof ai_process_filter_hooks&& ai_process_filter_hooks();"function"==typeof ai_adb_process_blocks&&ai_adb_process_blocks();"function"==typeof ai_process_impressions&&1==ai_tracking_finished&&ai_process_impressions();"function"==typeof ai_install_click_trackers&&1==ai_tracking_finished&&ai_install_click_trackers();"function"==typeof ai_install_close_buttons&&ai_install_close_buttons(document);"function"==typeof ai_process_wait_for_interaction&&ai_process_wait_for_interaction();"function"==typeof ai_process_delayed_blocks&&ai_process_delayed_blocks()}, 5);ai_process_elements_active=!0}const B=document.querySelector("body");(new MutationObserver(function(a,h){for(const l of a)"attributes"===l.type&&"data-ad-status"==l.attributeName&&"unfilled"==l.target.dataset.adStatus&&l.target.closest(".ai-fallback-adsense")&&ai_insert_adsense_fallback_codes(l.target)})).observe(B,{attributes:!0,childList:!1,subtree:!0});var Arrive=function(a,h,l){function n(t,c,e){d.addMethod(c,e,t.unbindEvent);d.addMethod(c,e,t.unbindEventWithSelectorOrCallback);d.addMethod(c, e,t.unbindEventWithSelectorAndCallback)}function u(t){t.arrive=r.bindEvent;n(r,t,"unbindArrive");t.leave=v.bindEvent;n(v,t,"unbindLeave")}if(a.MutationObserver&&"undefined"!==typeof HTMLElement){var y=0,d=function(){var t=HTMLElement.prototype.matches||HTMLElement.prototype.webkitMatchesSelector||HTMLElement.prototype.mozMatchesSelector||HTMLElement.prototype.msMatchesSelector;return{matchesSelector:function(c,e){return c instanceof HTMLElement&&t.call(c,e)},addMethod:function(c,e,f){var b=c[e];c[e]= function(){if(f.length==arguments.length)return f.apply(this,arguments);if("function"==typeof b)return b.apply(this,arguments)}},callCallbacks:function(c,e){e&&e.options.onceOnly&&1==e.firedElems.length&&(c=[c[0]]);for(var f=0,b;b=c[f];f++)b&&b.callback&&b.callback.call(b.elem,b.elem);e&&e.options.onceOnly&&1==e.firedElems.length&&e.me.unbindEventWithSelectorAndCallback.call(e.target,e.selector,e.callback)},checkChildNodesRecursively:function(c,e,f,b){for(var g=0,k;k=c[g];g++)f(k,e,b)&&b.push({callback:e.callback, elem:k}),0<k.childNodes.length&&d.checkChildNodesRecursively(k.childNodes,e,f,b)},mergeArrays:function(c,e){var f={},b;for(b in c)c.hasOwnProperty(b)&&(f[b]=c[b]);for(b in e)e.hasOwnProperty(b)&&(f[b]=e[b]);return f},toElementsArray:function(c){"undefined"===typeof c||"number"===typeof c.length&&c!==a||(c=[c]);return c}}}(),w=function(){var t=function(){this._eventsBucket=[];this._beforeRemoving=this._beforeAdding=null};t.prototype.addEvent=function(c,e,f,b){c={target:c,selector:e,options:f,callback:b, firedElems:[]};this._beforeAdding&&this._beforeAdding(c);this._eventsBucket.push(c);return c};t.prototype.removeEvent=function(c){for(var e=this._eventsBucket.length-1,f;f=this._eventsBucket[e];e--)c(f)&&(this._beforeRemoving&&this._beforeRemoving(f),(f=this._eventsBucket.splice(e,1))&&f.length&&(f[0].callback=null))};t.prototype.beforeAdding=function(c){this._beforeAdding=c};t.prototype.beforeRemoving=function(c){this._beforeRemoving=c};return t}(),m=function(t,c){var e=new w,f=this,b={fireOnAttributesModification:!1}; e.beforeAdding(function(g){var k=g.target;if(k===a.document||k===a)k=document.getElementsByTagName("html")[0];var p=new MutationObserver(function(x){c.call(this,x,g)});var q=t(g.options);p.observe(k,q);g.observer=p;g.me=f});e.beforeRemoving(function(g){g.observer.disconnect()});this.bindEvent=function(g,k,p){k=d.mergeArrays(b,k);for(var q=d.toElementsArray(this),x=0;x<q.length;x++)e.addEvent(q[x],g,k,p)};this.unbindEvent=function(){var g=d.toElementsArray(this);e.removeEvent(function(k){for(var p= 0;p<g.length;p++)if(this===l||k.target===g[p])return!0;return!1})};this.unbindEventWithSelectorOrCallback=function(g){var k=d.toElementsArray(this);e.removeEvent("function"===typeof g?function(p){for(var q=0;q<k.length;q++)if((this===l||p.target===k[q])&&p.callback===g)return!0;return!1}:function(p){for(var q=0;q<k.length;q++)if((this===l||p.target===k[q])&&p.selector===g)return!0;return!1})};this.unbindEventWithSelectorAndCallback=function(g,k){var p=d.toElementsArray(this);e.removeEvent(function(q){for(var x= 0;x<p.length;x++)if((this===l||q.target===p[x])&&q.selector===g&&q.callback===k)return!0;return!1})};return this},r=new function(){function t(f,b,g){return d.matchesSelector(f,b.selector)&&(f._id===l&&(f._id=y++),-1==b.firedElems.indexOf(f._id))?(b.firedElems.push(f._id),!0):!1}var c={fireOnAttributesModification:!1,onceOnly:!1,existing:!1};r=new m(function(f){var b={attributes:!1,childList:!0,subtree:!0};f.fireOnAttributesModification&&(b.attributes=!0);return b},function(f,b){f.forEach(function(g){var k= g.addedNodes,p=g.target,q=[];null!==k&&0<k.length?d.checkChildNodesRecursively(k,b,t,q):"attributes"===g.type&&t(p,b,q)&&q.push({callback:b.callback,elem:p});d.callCallbacks(q,b)})});var e=r.bindEvent;r.bindEvent=function(f,b,g){"undefined"===typeof g?(g=b,b=c):b=d.mergeArrays(c,b);var k=d.toElementsArray(this);if(b.existing){for(var p=[],q=0;q<k.length;q++)for(var x=k[q].querySelectorAll(f),A=0;A<x.length;A++)p.push({callback:g,elem:x[A]});if(b.onceOnly&&p.length)return g.call(p[0].elem,p[0].elem); setTimeout(d.callCallbacks,1,p)}e.call(this,f,b,g)};return r},v=new function(){function t(f,b){return d.matchesSelector(f,b.selector)}var c={};v=new m(function(){return{childList:!0,subtree:!0}},function(f,b){f.forEach(function(g){g=g.removedNodes;var k=[];null!==g&&0<g.length&&d.checkChildNodesRecursively(g,b,t,k);d.callCallbacks(k,b)})});var e=v.bindEvent;v.bindEvent=function(f,b,g){"undefined"===typeof g?(g=b,b=c):b=d.mergeArrays(c,b);e.call(this,f,b,g)};return v};h&&u(h.fn);u(HTMLElement.prototype); u(NodeList.prototype);u(HTMLCollection.prototype);u(HTMLDocument.prototype);u(Window.prototype);h={};n(r,h,"unbindAllArrive");n(v,h,"unbindAllLeave");return h}}(window,"undefined"===typeof jQuery?null:jQuery,void 0)}; var ai_rotation_triggers=[],ai_block_class_def="code-block"; if("undefined"!=typeof ai_rotation_triggers){ai_process_rotation=function(b){var d="number"==typeof b.length;window.jQuery&&window.jQuery.fn&&b instanceof jQuery&&(b=d?Array.prototype.slice.call(b):b[0]);if(d){var e=!1;b.forEach((c,h)=>{if(c.classList.contains("ai-unprocessed")||c.classList.contains("ai-timer"))e=!0});if(!e)return;b.forEach((c,h)=>{c.classList.remove("ai-unprocessed");c.classList.remove("ai-timer")})}else{if(!b.classList.contains("ai-unprocessed")&&!b.classList.contains("ai-timer"))return; b.classList.remove("ai-unprocessed");b.classList.remove("ai-timer")}var a=!1;if(d?b[0].hasAttribute("data-info"):b.hasAttribute("data-info")){var f="div.ai-rotate.ai-"+(d?JSON.parse(atob(b[0].dataset.info)):JSON.parse(atob(b.dataset.info)))[0];ai_rotation_triggers.includes(f)&&(ai_rotation_triggers.splice(ai_rotation_triggers.indexOf(f),1),a=!0)}if(d)for(d=0;d<b.length;d++)0==d?ai_process_single_rotation(b[d],!0):ai_process_single_rotation(b[d],!1);else ai_process_single_rotation(b,!a)};ai_process_single_rotation= function(b,d){var e=[];Array.from(b.children).forEach((g,p)=>{g.matches(".ai-rotate-option")&&e.push(g)});if(0!=e.length){e.forEach((g,p)=>{g.style.display="none"});if(b.hasAttribute("data-next")){k=parseInt(b.getAttribute("data-next"));var a=e[k];if(a.hasAttribute("data-code")){var f=document.createRange(),c=!0;try{var h=f.createContextualFragment(b64d(a.dataset.code))}catch(g){c=!1}c&&(a=h)}0!=a.querySelectorAll("span[data-ai-groups]").length&&0!=document.querySelectorAll(".ai-rotation-groups").length&& setTimeout(function(){B()},5)}else if(e[0].hasAttribute("data-group")){var k=-1,u=[];document.querySelectorAll("span[data-ai-groups]").forEach((g,p)=>{(g.offsetWidth||g.offsetHeight||g.getClientRects().length)&&u.push(g)});1<=u.length&&(timed_groups=[],groups=[],u.forEach(function(g,p){active_groups=JSON.parse(b64d(g.dataset.aiGroups));var r=!1;g=g.closest(".ai-rotate");null!=g&&g.classList.contains("ai-timed-rotation")&&(r=!0);active_groups.forEach(function(t,v){groups.push(t);r&&timed_groups.push(t)})}), groups.forEach(function(g,p){-1==k&&e.forEach((r,t)=>{var v=b64d(r.dataset.group);option_group_items=v.split(",");option_group_items.forEach(function(C,E){-1==k&&C.trim()==g&&(k=t,timed_groups.includes(v)&&b.classList.add("ai-timed-rotation"))})})}))}else if(b.hasAttribute("data-shares"))for(f=JSON.parse(atob(b.dataset.shares)),a=Math.round(100*Math.random()),c=0;c<f.length&&(k=c,0>f[c]||!(a<=f[c]));c++);else f=b.classList.contains("ai-unique"),a=new Date,f?("number"!=typeof ai_rotation_seed&&(ai_rotation_seed= (Math.floor(1E3*Math.random())+a.getMilliseconds())%e.length),f=ai_rotation_seed,f>e.length&&(f%=e.length),a=parseInt(b.dataset.counter),a<=e.length?(k=parseInt(f+a-1),k>=e.length&&(k-=e.length)):k=e.length):(k=Math.floor(Math.random()*e.length),a.getMilliseconds()%2&&(k=e.length-k-1));if(b.classList.contains("ai-rotation-scheduling"))for(k=-1,f=0;f<e.length;f++)if(a=e[f],a.hasAttribute("data-scheduling")){c=b64d(a.dataset.scheduling);a=!0;0==c.indexOf("^")&&(a=!1,c=c.substring(1));var q=c.split("="), m=-1!=c.indexOf("%")?q[0].split("%"):[q[0]];c=m[0].trim().toLowerCase();m="undefined"!=typeof m[1]?m[1].trim():0;q=q[1].replace(" ","");var n=(new Date).getTime();n=new Date(n);var l=0;switch(c){case "s":l=n.getSeconds();break;case "i":l=n.getMinutes();break;case "h":l=n.getHours();break;case "d":l=n.getDate();break;case "m":l=n.getMonth();break;case "y":l=n.getFullYear();break;case "w":l=n.getDay(),l=0==l?6:l-1}c=0!=m?l%m:l;m=q.split(",");q=!a;for(n=0;n<m.length;n++)if(l=m[n],-1!=l.indexOf("-")){if(l= l.split("-"),c>=l[0]&&c<=l[1]){q=a;break}}else if(c==l){q=a;break}if(q){k=f;break}}if(!(0>k||k>=e.length)){a=e[k];var z="",w=b.classList.contains("ai-timed-rotation");e.forEach((g,p)=>{g.hasAttribute("data-time")&&(w=!0)});if(a.hasAttribute("data-time")){f=atob(a.dataset.time);if(0==f&&1<e.length){c=k;do{c++;c>=e.length&&(c=0);m=e[c];if(!m.hasAttribute("data-time")){k=c;a=e[k];f=0;break}m=atob(m.dataset.time)}while(0==m&&c!=k);0!=f&&(k=c,a=e[k],f=atob(a.dataset.time))}if(0<f&&(c=k+1,c>=e.length&& (c=0),b.hasAttribute("data-info"))){m=JSON.parse(atob(b.dataset.info))[0];b.setAttribute("data-next",c);var x="div.ai-rotate.ai-"+m;ai_rotation_triggers.includes(x)&&(d=!1);d&&(ai_rotation_triggers.push(x),setTimeout(function(){var g=document.querySelectorAll(x);g.forEach((p,r)=>{p.classList.add("ai-timer")});ai_process_rotation(g)},1E3*f));z=" ("+f+" s)"}}else a.hasAttribute("data-group")||e.forEach((g,p)=>{p!=k&&g.remove()});a.style.display="";a.style.visibility="";a.style.position="";a.style.width= "";a.style.height="";a.style.top="";a.style.left="";a.classList.remove("ai-rotate-hidden");a.classList.remove("ai-rotate-hidden-2");b.style.position="";if(a.hasAttribute("data-code")){e.forEach((g,p)=>{g.innerText=""});d=b64d(a.dataset.code);f=document.createRange();c=!0;try{h=f.createContextualFragment(d)}catch(g){c=!1}a.append(h);D()}f=parseInt(a.dataset.index);var y=b64d(a.dataset.name);d=b.closest(".ai-debug-block");if(null!=d){h=d.querySelectorAll("kbd.ai-option-name");d=d.querySelectorAll(".ai-debug-block"); if(0!=d.length){var A=[];d.forEach((g,p)=>{g.querySelectorAll("kbd.ai-option-name").forEach((r,t)=>{A.push(r)})});h=Array.from(h);h=h.slice(0,h.length-A.length)}0!=h.length&&(separator=h[0].hasAttribute("data-separator")?h[0].dataset.separator:"",h.forEach((g,p)=>{g.innerText=separator+y+z}))}d=!1;a=b.closest(".ai-adb-show");null!=a&&a.hasAttribute("data-ai-tracking")&&(h=JSON.parse(b64d(a.getAttribute("data-ai-tracking"))),"undefined"!==typeof h&&h.constructor===Array&&(h[1]=f,h[3]=y,a.setAttribute("data-ai-tracking", b64e(JSON.stringify(h))),a.classList.add("ai-track"),w&&ai_tracking_finished&&a.classList.add("ai-no-pageview"),d=!0));d||(d=b.closest("div[data-ai]"),null!=d&&d.hasAttribute("data-ai")&&(h=JSON.parse(b64d(d.getAttribute("data-ai"))),"undefined"!==typeof h&&h.constructor===Array&&(h[1]=f,h[3]=y,d.setAttribute("data-ai",b64e(JSON.stringify(h))),d.classList.add("ai-track"),w&&ai_tracking_finished&&d.classList.add("ai-no-pageview"))))}}};ai_process_rotations=function(){document.querySelectorAll("div.ai-rotate").forEach((b, d)=>{ai_process_rotation(b)})};function B(){document.querySelectorAll("div.ai-rotate.ai-rotation-groups").forEach((b,d)=>{b.classList.add("ai-timer");ai_process_rotation(b)})}ai_process_rotations_in_element=function(b){null!=b&&b.querySelectorAll("div.ai-rotate").forEach((d,e)=>{ai_process_rotation(d)})};(function(b){"complete"===document.readyState||"loading"!==document.readyState&&!document.documentElement.doScroll?b():document.addEventListener("DOMContentLoaded",b)})(function(){setTimeout(function(){ai_process_rotations()}, 10)});ai_process_elements_active=!1;function D(){ai_process_elements_active||setTimeout(function(){ai_process_elements_active=!1;"function"==typeof ai_process_rotations&&ai_process_rotations();"function"==typeof ai_process_lists&&ai_process_lists();"function"==typeof ai_process_ip_addresses&&ai_process_ip_addresses();"function"==typeof ai_process_filter_hooks&&ai_process_filter_hooks();"function"==typeof ai_adb_process_blocks&&ai_adb_process_blocks();"function"==typeof ai_process_impressions&&1== ai_tracking_finished&&ai_process_impressions();"function"==typeof ai_install_click_trackers&&1==ai_tracking_finished&&ai_install_click_trackers();"function"==typeof ai_install_close_buttons&&ai_install_close_buttons(document)},5);ai_process_elements_active=!0}}; ;!function(a,b){a(function(){"use strict";function a(a,b){return null!=a&&null!=b&&a.toLowerCase()===b.toLowerCase()}function c(a,b){var c,d,e=a.length;if(!e||!b)return!1;for(c=b.toLowerCase(),d=0;d<e;++d)if(c===a[d].toLowerCase())return!0;return!1}function d(a){for(var b in a)i.call(a,b)&&(a[b]=new RegExp(a[b],"i"))}function e(a){return(a||"").substr(0,500)}function f(a,b){this.ua=e(a),this._cache={},this.maxPhoneWidth=b||600}var g={};g.mobileDetectRules={phones:{iPhone:"\\biPhone\\b|\\biPod\\b",BlackBerry:"BlackBerry|\\bBB10\\b|rim[0-9]+|\\b(BBA100|BBB100|BBD100|BBE100|BBF100|STH100)\\b-[0-9]+",Pixel:"; \\bPixel\\b",HTC:"HTC|HTC.*(Sensation|Evo|Vision|Explorer|6800|8100|8900|A7272|S510e|C110e|Legend|Desire|T8282)|APX515CKT|Qtek9090|APA9292KT|HD_mini|Sensation.*Z710e|PG86100|Z715e|Desire.*(A8181|HD)|ADR6200|ADR6400L|ADR6425|001HT|Inspire 4G|Android.*\\bEVO\\b|T-Mobile G1|Z520m|Android [0-9.]+; Pixel",Nexus:"Nexus One|Nexus S|Galaxy.*Nexus|Android.*Nexus.*Mobile|Nexus 4|Nexus 5|Nexus 5X|Nexus 6",Dell:"Dell[;]? (Streak|Aero|Venue|Venue Pro|Flash|Smoke|Mini 3iX)|XCD28|XCD35|\\b001DL\\b|\\b101DL\\b|\\bGS01\\b",Motorola:"Motorola|DROIDX|DROID BIONIC|\\bDroid\\b.*Build|Android.*Xoom|HRI39|MOT-|A1260|A1680|A555|A853|A855|A953|A955|A956|Motorola.*ELECTRIFY|Motorola.*i1|i867|i940|MB200|MB300|MB501|MB502|MB508|MB511|MB520|MB525|MB526|MB611|MB612|MB632|MB810|MB855|MB860|MB861|MB865|MB870|ME501|ME502|ME511|ME525|ME600|ME632|ME722|ME811|ME860|ME863|ME865|MT620|MT710|MT716|MT720|MT810|MT870|MT917|Motorola.*TITANIUM|WX435|WX445|XT300|XT301|XT311|XT316|XT317|XT319|XT320|XT390|XT502|XT530|XT531|XT532|XT535|XT603|XT610|XT611|XT615|XT681|XT701|XT702|XT711|XT720|XT800|XT806|XT860|XT862|XT875|XT882|XT883|XT894|XT901|XT907|XT909|XT910|XT912|XT928|XT926|XT915|XT919|XT925|XT1021|\\bMoto E\\b|XT1068|XT1092|XT1052",Samsung:"\\bSamsung\\b|SM-G950F|SM-G955F|SM-G9250|GT-19300|SGH-I337|BGT-S5230|GT-B2100|GT-B2700|GT-B2710|GT-B3210|GT-B3310|GT-B3410|GT-B3730|GT-B3740|GT-B5510|GT-B5512|GT-B5722|GT-B6520|GT-B7300|GT-B7320|GT-B7330|GT-B7350|GT-B7510|GT-B7722|GT-B7800|GT-C3010|GT-C3011|GT-C3060|GT-C3200|GT-C3212|GT-C3212I|GT-C3262|GT-C3222|GT-C3300|GT-C3300K|GT-C3303|GT-C3303K|GT-C3310|GT-C3322|GT-C3330|GT-C3350|GT-C3500|GT-C3510|GT-C3530|GT-C3630|GT-C3780|GT-C5010|GT-C5212|GT-C6620|GT-C6625|GT-C6712|GT-E1050|GT-E1070|GT-E1075|GT-E1080|GT-E1081|GT-E1085|GT-E1087|GT-E1100|GT-E1107|GT-E1110|GT-E1120|GT-E1125|GT-E1130|GT-E1160|GT-E1170|GT-E1175|GT-E1180|GT-E1182|GT-E1200|GT-E1210|GT-E1225|GT-E1230|GT-E1390|GT-E2100|GT-E2120|GT-E2121|GT-E2152|GT-E2220|GT-E2222|GT-E2230|GT-E2232|GT-E2250|GT-E2370|GT-E2550|GT-E2652|GT-E3210|GT-E3213|GT-I5500|GT-I5503|GT-I5700|GT-I5800|GT-I5801|GT-I6410|GT-I6420|GT-I7110|GT-I7410|GT-I7500|GT-I8000|GT-I8150|GT-I8160|GT-I8190|GT-I8320|GT-I8330|GT-I8350|GT-I8530|GT-I8700|GT-I8703|GT-I8910|GT-I9000|GT-I9001|GT-I9003|GT-I9010|GT-I9020|GT-I9023|GT-I9070|GT-I9082|GT-I9100|GT-I9103|GT-I9220|GT-I9250|GT-I9300|GT-I9305|GT-I9500|GT-I9505|GT-M3510|GT-M5650|GT-M7500|GT-M7600|GT-M7603|GT-M8800|GT-M8910|GT-N7000|GT-S3110|GT-S3310|GT-S3350|GT-S3353|GT-S3370|GT-S3650|GT-S3653|GT-S3770|GT-S3850|GT-S5210|GT-S5220|GT-S5229|GT-S5230|GT-S5233|GT-S5250|GT-S5253|GT-S5260|GT-S5263|GT-S5270|GT-S5300|GT-S5330|GT-S5350|GT-S5360|GT-S5363|GT-S5369|GT-S5380|GT-S5380D|GT-S5560|GT-S5570|GT-S5600|GT-S5603|GT-S5610|GT-S5620|GT-S5660|GT-S5670|GT-S5690|GT-S5750|GT-S5780|GT-S5830|GT-S5839|GT-S6102|GT-S6500|GT-S7070|GT-S7200|GT-S7220|GT-S7230|GT-S7233|GT-S7250|GT-S7500|GT-S7530|GT-S7550|GT-S7562|GT-S7710|GT-S8000|GT-S8003|GT-S8500|GT-S8530|GT-S8600|SCH-A310|SCH-A530|SCH-A570|SCH-A610|SCH-A630|SCH-A650|SCH-A790|SCH-A795|SCH-A850|SCH-A870|SCH-A890|SCH-A930|SCH-A950|SCH-A970|SCH-A990|SCH-I100|SCH-I110|SCH-I400|SCH-I405|SCH-I500|SCH-I510|SCH-I515|SCH-I600|SCH-I730|SCH-I760|SCH-I770|SCH-I830|SCH-I910|SCH-I920|SCH-I959|SCH-LC11|SCH-N150|SCH-N300|SCH-R100|SCH-R300|SCH-R351|SCH-R400|SCH-R410|SCH-T300|SCH-U310|SCH-U320|SCH-U350|SCH-U360|SCH-U365|SCH-U370|SCH-U380|SCH-U410|SCH-U430|SCH-U450|SCH-U460|SCH-U470|SCH-U490|SCH-U540|SCH-U550|SCH-U620|SCH-U640|SCH-U650|SCH-U660|SCH-U700|SCH-U740|SCH-U750|SCH-U810|SCH-U820|SCH-U900|SCH-U940|SCH-U960|SCS-26UC|SGH-A107|SGH-A117|SGH-A127|SGH-A137|SGH-A157|SGH-A167|SGH-A177|SGH-A187|SGH-A197|SGH-A227|SGH-A237|SGH-A257|SGH-A437|SGH-A517|SGH-A597|SGH-A637|SGH-A657|SGH-A667|SGH-A687|SGH-A697|SGH-A707|SGH-A717|SGH-A727|SGH-A737|SGH-A747|SGH-A767|SGH-A777|SGH-A797|SGH-A817|SGH-A827|SGH-A837|SGH-A847|SGH-A867|SGH-A877|SGH-A887|SGH-A897|SGH-A927|SGH-B100|SGH-B130|SGH-B200|SGH-B220|SGH-C100|SGH-C110|SGH-C120|SGH-C130|SGH-C140|SGH-C160|SGH-C170|SGH-C180|SGH-C200|SGH-C207|SGH-C210|SGH-C225|SGH-C230|SGH-C417|SGH-C450|SGH-D307|SGH-D347|SGH-D357|SGH-D407|SGH-D415|SGH-D780|SGH-D807|SGH-D980|SGH-E105|SGH-E200|SGH-E315|SGH-E316|SGH-E317|SGH-E335|SGH-E590|SGH-E635|SGH-E715|SGH-E890|SGH-F300|SGH-F480|SGH-I200|SGH-I300|SGH-I320|SGH-I550|SGH-I577|SGH-I600|SGH-I607|SGH-I617|SGH-I627|SGH-I637|SGH-I677|SGH-I700|SGH-I717|SGH-I727|SGH-i747M|SGH-I777|SGH-I780|SGH-I827|SGH-I847|SGH-I857|SGH-I896|SGH-I897|SGH-I900|SGH-I907|SGH-I917|SGH-I927|SGH-I937|SGH-I997|SGH-J150|SGH-J200|SGH-L170|SGH-L700|SGH-M110|SGH-M150|SGH-M200|SGH-N105|SGH-N500|SGH-N600|SGH-N620|SGH-N625|SGH-N700|SGH-N710|SGH-P107|SGH-P207|SGH-P300|SGH-P310|SGH-P520|SGH-P735|SGH-P777|SGH-Q105|SGH-R210|SGH-R220|SGH-R225|SGH-S105|SGH-S307|SGH-T109|SGH-T119|SGH-T139|SGH-T209|SGH-T219|SGH-T229|SGH-T239|SGH-T249|SGH-T259|SGH-T309|SGH-T319|SGH-T329|SGH-T339|SGH-T349|SGH-T359|SGH-T369|SGH-T379|SGH-T409|SGH-T429|SGH-T439|SGH-T459|SGH-T469|SGH-T479|SGH-T499|SGH-T509|SGH-T519|SGH-T539|SGH-T559|SGH-T589|SGH-T609|SGH-T619|SGH-T629|SGH-T639|SGH-T659|SGH-T669|SGH-T679|SGH-T709|SGH-T719|SGH-T729|SGH-T739|SGH-T746|SGH-T749|SGH-T759|SGH-T769|SGH-T809|SGH-T819|SGH-T839|SGH-T919|SGH-T929|SGH-T939|SGH-T959|SGH-T989|SGH-U100|SGH-U200|SGH-U800|SGH-V205|SGH-V206|SGH-X100|SGH-X105|SGH-X120|SGH-X140|SGH-X426|SGH-X427|SGH-X475|SGH-X495|SGH-X497|SGH-X507|SGH-X600|SGH-X610|SGH-X620|SGH-X630|SGH-X700|SGH-X820|SGH-X890|SGH-Z130|SGH-Z150|SGH-Z170|SGH-ZX10|SGH-ZX20|SHW-M110|SPH-A120|SPH-A400|SPH-A420|SPH-A460|SPH-A500|SPH-A560|SPH-A600|SPH-A620|SPH-A660|SPH-A700|SPH-A740|SPH-A760|SPH-A790|SPH-A800|SPH-A820|SPH-A840|SPH-A880|SPH-A900|SPH-A940|SPH-A960|SPH-D600|SPH-D700|SPH-D710|SPH-D720|SPH-I300|SPH-I325|SPH-I330|SPH-I350|SPH-I500|SPH-I600|SPH-I700|SPH-L700|SPH-M100|SPH-M220|SPH-M240|SPH-M300|SPH-M305|SPH-M320|SPH-M330|SPH-M350|SPH-M360|SPH-M370|SPH-M380|SPH-M510|SPH-M540|SPH-M550|SPH-M560|SPH-M570|SPH-M580|SPH-M610|SPH-M620|SPH-M630|SPH-M800|SPH-M810|SPH-M850|SPH-M900|SPH-M910|SPH-M920|SPH-M930|SPH-N100|SPH-N200|SPH-N240|SPH-N300|SPH-N400|SPH-Z400|SWC-E100|SCH-i909|GT-N7100|GT-N7105|SCH-I535|SM-N900A|SGH-I317|SGH-T999L|GT-S5360B|GT-I8262|GT-S6802|GT-S6312|GT-S6310|GT-S5312|GT-S5310|GT-I9105|GT-I8510|GT-S6790N|SM-G7105|SM-N9005|GT-S5301|GT-I9295|GT-I9195|SM-C101|GT-S7392|GT-S7560|GT-B7610|GT-I5510|GT-S7582|GT-S7530E|GT-I8750|SM-G9006V|SM-G9008V|SM-G9009D|SM-G900A|SM-G900D|SM-G900F|SM-G900H|SM-G900I|SM-G900J|SM-G900K|SM-G900L|SM-G900M|SM-G900P|SM-G900R4|SM-G900S|SM-G900T|SM-G900V|SM-G900W8|SHV-E160K|SCH-P709|SCH-P729|SM-T2558|GT-I9205|SM-G9350|SM-J120F|SM-G920F|SM-G920V|SM-G930F|SM-N910C|SM-A310F|GT-I9190|SM-J500FN|SM-G903F|SM-J330F|SM-G610F|SM-G981B|SM-G892A|SM-A530F",LG:"\\bLG\\b;|LG[- ]?(C800|C900|E400|E610|E900|E-900|F160|F180K|F180L|F180S|730|855|L160|LS740|LS840|LS970|LU6200|MS690|MS695|MS770|MS840|MS870|MS910|P500|P700|P705|VM696|AS680|AS695|AX840|C729|E970|GS505|272|C395|E739BK|E960|L55C|L75C|LS696|LS860|P769BK|P350|P500|P509|P870|UN272|US730|VS840|VS950|LN272|LN510|LS670|LS855|LW690|MN270|MN510|P509|P769|P930|UN200|UN270|UN510|UN610|US670|US740|US760|UX265|UX840|VN271|VN530|VS660|VS700|VS740|VS750|VS910|VS920|VS930|VX9200|VX11000|AX840A|LW770|P506|P925|P999|E612|D955|D802|MS323|M257)|LM-G710",Sony:"SonyST|SonyLT|SonyEricsson|SonyEricssonLT15iv|LT18i|E10i|LT28h|LT26w|SonyEricssonMT27i|C5303|C6902|C6903|C6906|C6943|D2533|SOV34|601SO|F8332",Asus:"Asus.*Galaxy|PadFone.*Mobile",Xiaomi:"^(?!.*\\bx11\\b).*xiaomi.*$|POCOPHONE F1|MI 8|Redmi Note 9S|Redmi Note 5A Prime|N2G47H|M2001J2G|M2001J2I|M1805E10A|M2004J11G|M1902F1G|M2002J9G|M2004J19G|M2003J6A1G",NokiaLumia:"Lumia [0-9]{3,4}",Micromax:"Micromax.*\\b(A210|A92|A88|A72|A111|A110Q|A115|A116|A110|A90S|A26|A51|A35|A54|A25|A27|A89|A68|A65|A57|A90)\\b",Palm:"PalmSource|Palm",Vertu:"Vertu|Vertu.*Ltd|Vertu.*Ascent|Vertu.*Ayxta|Vertu.*Constellation(F|Quest)?|Vertu.*Monika|Vertu.*Signature",Pantech:"PANTECH|IM-A850S|IM-A840S|IM-A830L|IM-A830K|IM-A830S|IM-A820L|IM-A810K|IM-A810S|IM-A800S|IM-T100K|IM-A725L|IM-A780L|IM-A775C|IM-A770K|IM-A760S|IM-A750K|IM-A740S|IM-A730S|IM-A720L|IM-A710K|IM-A690L|IM-A690S|IM-A650S|IM-A630K|IM-A600S|VEGA PTL21|PT003|P8010|ADR910L|P6030|P6020|P9070|P4100|P9060|P5000|CDM8992|TXT8045|ADR8995|IS11PT|P2030|P6010|P8000|PT002|IS06|CDM8999|P9050|PT001|TXT8040|P2020|P9020|P2000|P7040|P7000|C790",Fly:"IQ230|IQ444|IQ450|IQ440|IQ442|IQ441|IQ245|IQ256|IQ236|IQ255|IQ235|IQ245|IQ275|IQ240|IQ285|IQ280|IQ270|IQ260|IQ250",Wiko:"KITE 4G|HIGHWAY|GETAWAY|STAIRWAY|DARKSIDE|DARKFULL|DARKNIGHT|DARKMOON|SLIDE|WAX 4G|RAINBOW|BLOOM|SUNSET|GOA(?!nna)|LENNY|BARRY|IGGY|OZZY|CINK FIVE|CINK PEAX|CINK PEAX 2|CINK SLIM|CINK SLIM 2|CINK +|CINK KING|CINK PEAX|CINK SLIM|SUBLIM",iMobile:"i-mobile (IQ|i-STYLE|idea|ZAA|Hitz)",SimValley:"\\b(SP-80|XT-930|SX-340|XT-930|SX-310|SP-360|SP60|SPT-800|SP-120|SPT-800|SP-140|SPX-5|SPX-8|SP-100|SPX-8|SPX-12)\\b",Wolfgang:"AT-B24D|AT-AS50HD|AT-AS40W|AT-AS55HD|AT-AS45q2|AT-B26D|AT-AS50Q",Alcatel:"Alcatel",Nintendo:"Nintendo (3DS|Switch)",Amoi:"Amoi",INQ:"INQ",OnePlus:"ONEPLUS",GenericPhone:"Tapatalk|PDA;|SAGEM|\\bmmp\\b|pocket|\\bpsp\\b|symbian|Smartphone|smartfon|treo|up.browser|up.link|vodafone|\\bwap\\b|nokia|Series40|Series60|S60|SonyEricsson|N900|MAUI.*WAP.*Browser"},tablets:{iPad:"iPad|iPad.*Mobile",NexusTablet:"Android.*Nexus[\\s]+(7|9|10)",GoogleTablet:"Android.*Pixel C",SamsungTablet:"SAMSUNG.*Tablet|Galaxy.*Tab|SC-01C|GT-P1000|GT-P1003|GT-P1010|GT-P3105|GT-P6210|GT-P6800|GT-P6810|GT-P7100|GT-P7300|GT-P7310|GT-P7500|GT-P7510|SCH-I800|SCH-I815|SCH-I905|SGH-I957|SGH-I987|SGH-T849|SGH-T859|SGH-T869|SPH-P100|GT-P3100|GT-P3108|GT-P3110|GT-P5100|GT-P5110|GT-P6200|GT-P7320|GT-P7511|GT-N8000|GT-P8510|SGH-I497|SPH-P500|SGH-T779|SCH-I705|SCH-I915|GT-N8013|GT-P3113|GT-P5113|GT-P8110|GT-N8010|GT-N8005|GT-N8020|GT-P1013|GT-P6201|GT-P7501|GT-N5100|GT-N5105|GT-N5110|SHV-E140K|SHV-E140L|SHV-E140S|SHV-E150S|SHV-E230K|SHV-E230L|SHV-E230S|SHW-M180K|SHW-M180L|SHW-M180S|SHW-M180W|SHW-M300W|SHW-M305W|SHW-M380K|SHW-M380S|SHW-M380W|SHW-M430W|SHW-M480K|SHW-M480S|SHW-M480W|SHW-M485W|SHW-M486W|SHW-M500W|GT-I9228|SCH-P739|SCH-I925|GT-I9200|GT-P5200|GT-P5210|GT-P5210X|SM-T311|SM-T310|SM-T310X|SM-T210|SM-T210R|SM-T211|SM-P600|SM-P601|SM-P605|SM-P900|SM-P901|SM-T217|SM-T217A|SM-T217S|SM-P6000|SM-T3100|SGH-I467|XE500|SM-T110|GT-P5220|GT-I9200X|GT-N5110X|GT-N5120|SM-P905|SM-T111|SM-T2105|SM-T315|SM-T320|SM-T320X|SM-T321|SM-T520|SM-T525|SM-T530NU|SM-T230NU|SM-T330NU|SM-T900|XE500T1C|SM-P605V|SM-P905V|SM-T337V|SM-T537V|SM-T707V|SM-T807V|SM-P600X|SM-P900X|SM-T210X|SM-T230|SM-T230X|SM-T325|GT-P7503|SM-T531|SM-T330|SM-T530|SM-T705|SM-T705C|SM-T535|SM-T331|SM-T800|SM-T700|SM-T537|SM-T807|SM-P907A|SM-T337A|SM-T537A|SM-T707A|SM-T807A|SM-T237|SM-T807P|SM-P607T|SM-T217T|SM-T337T|SM-T807T|SM-T116NQ|SM-T116BU|SM-P550|SM-T350|SM-T550|SM-T9000|SM-P9000|SM-T705Y|SM-T805|GT-P3113|SM-T710|SM-T810|SM-T815|SM-T360|SM-T533|SM-T113|SM-T335|SM-T715|SM-T560|SM-T670|SM-T677|SM-T377|SM-T567|SM-T357T|SM-T555|SM-T561|SM-T713|SM-T719|SM-T813|SM-T819|SM-T580|SM-T355Y?|SM-T280|SM-T817A|SM-T820|SM-W700|SM-P580|SM-T587|SM-P350|SM-P555M|SM-P355M|SM-T113NU|SM-T815Y|SM-T585|SM-T285|SM-T825|SM-W708|SM-T835|SM-T830|SM-T837V|SM-T720|SM-T510|SM-T387V|SM-P610|SM-T290|SM-T515|SM-T590|SM-T595|SM-T725|SM-T817P|SM-P585N0|SM-T395|SM-T295|SM-T865|SM-P610N|SM-P615|SM-T970|SM-T380|SM-T5950|SM-T905|SM-T231|SM-T500|SM-T860",Kindle:"Kindle|Silk.*Accelerated|Android.*\\b(KFOT|KFTT|KFJWI|KFJWA|KFOTE|KFSOWI|KFTHWI|KFTHWA|KFAPWI|KFAPWA|WFJWAE|KFSAWA|KFSAWI|KFASWI|KFARWI|KFFOWI|KFGIWI|KFMEWI)\\b|Android.*Silk/[0-9.]+ like Chrome/[0-9.]+ (?!Mobile)",SurfaceTablet:"Windows NT [0-9.]+; ARM;.*(Tablet|ARMBJS)",HPTablet:"HP Slate (7|8|10)|HP ElitePad 900|hp-tablet|EliteBook.*Touch|HP 8|Slate 21|HP SlateBook 10",AsusTablet:"^.*PadFone((?!Mobile).)*$|Transformer|TF101|TF101G|TF300T|TF300TG|TF300TL|TF700T|TF700KL|TF701T|TF810C|ME171|ME301T|ME302C|ME371MG|ME370T|ME372MG|ME172V|ME173X|ME400C|Slider SL101|\\bK00F\\b|\\bK00C\\b|\\bK00E\\b|\\bK00L\\b|TX201LA|ME176C|ME102A|\\bM80TA\\b|ME372CL|ME560CG|ME372CG|ME302KL| K010 | K011 | K017 | K01E |ME572C|ME103K|ME170C|ME171C|\\bME70C\\b|ME581C|ME581CL|ME8510C|ME181C|P01Y|PO1MA|P01Z|\\bP027\\b|\\bP024\\b|\\bP00C\\b",BlackBerryTablet:"PlayBook|RIM Tablet",HTCtablet:"HTC_Flyer_P512|HTC Flyer|HTC Jetstream|HTC-P715a|HTC EVO View 4G|PG41200|PG09410",MotorolaTablet:"xoom|sholest|MZ615|MZ605|MZ505|MZ601|MZ602|MZ603|MZ604|MZ606|MZ607|MZ608|MZ609|MZ615|MZ616|MZ617",NookTablet:"Android.*Nook|NookColor|nook browser|BNRV200|BNRV200A|BNTV250|BNTV250A|BNTV400|BNTV600|LogicPD Zoom2",AcerTablet:"Android.*; \\b(A100|A101|A110|A200|A210|A211|A500|A501|A510|A511|A700|A701|W500|W500P|W501|W501P|W510|W511|W700|G100|G100W|B1-A71|B1-710|B1-711|A1-810|A1-811|A1-830)\\b|W3-810|\\bA3-A10\\b|\\bA3-A11\\b|\\bA3-A20\\b|\\bA3-A30|A3-A40",ToshibaTablet:"Android.*(AT100|AT105|AT200|AT205|AT270|AT275|AT300|AT305|AT1S5|AT500|AT570|AT700|AT830)|TOSHIBA.*FOLIO",LGTablet:"\\bL-06C|LG-V909|LG-V900|LG-V700|LG-V510|LG-V500|LG-V410|LG-V400|LG-VK810\\b",FujitsuTablet:"Android.*\\b(F-01D|F-02F|F-05E|F-10D|M532|Q572)\\b",PrestigioTablet:"PMP3170B|PMP3270B|PMP3470B|PMP7170B|PMP3370B|PMP3570C|PMP5870C|PMP3670B|PMP5570C|PMP5770D|PMP3970B|PMP3870C|PMP5580C|PMP5880D|PMP5780D|PMP5588C|PMP7280C|PMP7280C3G|PMP7280|PMP7880D|PMP5597D|PMP5597|PMP7100D|PER3464|PER3274|PER3574|PER3884|PER5274|PER5474|PMP5097CPRO|PMP5097|PMP7380D|PMP5297C|PMP5297C_QUAD|PMP812E|PMP812E3G|PMP812F|PMP810E|PMP880TD|PMT3017|PMT3037|PMT3047|PMT3057|PMT7008|PMT5887|PMT5001|PMT5002",LenovoTablet:"Lenovo TAB|Idea(Tab|Pad)( A1|A10| K1|)|ThinkPad([ ]+)?Tablet|YT3-850M|YT3-X90L|YT3-X90F|YT3-X90X|Lenovo.*(S2109|S2110|S5000|S6000|K3011|A3000|A3500|A1000|A2107|A2109|A1107|A5500|A7600|B6000|B8000|B8080)(-|)(FL|F|HV|H|)|TB-X103F|TB-X304X|TB-X304F|TB-X304L|TB-X505F|TB-X505L|TB-X505X|TB-X605F|TB-X605L|TB-8703F|TB-8703X|TB-8703N|TB-8704N|TB-8704F|TB-8704X|TB-8704V|TB-7304F|TB-7304I|TB-7304X|Tab2A7-10F|Tab2A7-20F|TB2-X30L|YT3-X50L|YT3-X50F|YT3-X50M|YT-X705F|YT-X703F|YT-X703L|YT-X705L|YT-X705X|TB2-X30F|TB2-X30L|TB2-X30M|A2107A-F|A2107A-H|TB3-730F|TB3-730M|TB3-730X|TB-7504F|TB-7504X|TB-X704F|TB-X104F|TB3-X70F|TB-X705F|TB-8504F|TB3-X70L|TB3-710F|TB-X704L",DellTablet:"Venue 11|Venue 8|Venue 7|Dell Streak 10|Dell Streak 7",YarvikTablet:"Android.*\\b(TAB210|TAB211|TAB224|TAB250|TAB260|TAB264|TAB310|TAB360|TAB364|TAB410|TAB411|TAB420|TAB424|TAB450|TAB460|TAB461|TAB464|TAB465|TAB467|TAB468|TAB07-100|TAB07-101|TAB07-150|TAB07-151|TAB07-152|TAB07-200|TAB07-201-3G|TAB07-210|TAB07-211|TAB07-212|TAB07-214|TAB07-220|TAB07-400|TAB07-485|TAB08-150|TAB08-200|TAB08-201-3G|TAB08-201-30|TAB09-100|TAB09-211|TAB09-410|TAB10-150|TAB10-201|TAB10-211|TAB10-400|TAB10-410|TAB13-201|TAB274EUK|TAB275EUK|TAB374EUK|TAB462EUK|TAB474EUK|TAB9-200)\\b",MedionTablet:"Android.*\\bOYO\\b|LIFE.*(P9212|P9514|P9516|S9512)|LIFETAB",ArnovaTablet:"97G4|AN10G2|AN7bG3|AN7fG3|AN8G3|AN8cG3|AN7G3|AN9G3|AN7dG3|AN7dG3ST|AN7dG3ChildPad|AN10bG3|AN10bG3DT|AN9G2",IntensoTablet:"INM8002KP|INM1010FP|INM805ND|Intenso Tab|TAB1004",IRUTablet:"M702pro",MegafonTablet:"MegaFon V9|\\bZTE V9\\b|Android.*\\bMT7A\\b",EbodaTablet:"E-Boda (Supreme|Impresspeed|Izzycomm|Essential)",AllViewTablet:"Allview.*(Viva|Alldro|City|Speed|All TV|Frenzy|Quasar|Shine|TX1|AX1|AX2)",ArchosTablet:"\\b(101G9|80G9|A101IT)\\b|Qilive 97R|Archos5|\\bARCHOS (70|79|80|90|97|101|FAMILYPAD|)(b|c|)(G10| Cobalt| TITANIUM(HD|)| Xenon| Neon|XSK| 2| XS 2| PLATINUM| CARBON|GAMEPAD)\\b",AinolTablet:"NOVO7|NOVO8|NOVO10|Novo7Aurora|Novo7Basic|NOVO7PALADIN|novo9-Spark",NokiaLumiaTablet:"Lumia 2520",SonyTablet:"Sony.*Tablet|Xperia Tablet|Sony Tablet S|SO-03E|SGPT12|SGPT13|SGPT114|SGPT121|SGPT122|SGPT123|SGPT111|SGPT112|SGPT113|SGPT131|SGPT132|SGPT133|SGPT211|SGPT212|SGPT213|SGP311|SGP312|SGP321|EBRD1101|EBRD1102|EBRD1201|SGP351|SGP341|SGP511|SGP512|SGP521|SGP541|SGP551|SGP621|SGP641|SGP612|SOT31|SGP771|SGP611|SGP612|SGP712",PhilipsTablet:"\\b(PI2010|PI3000|PI3100|PI3105|PI3110|PI3205|PI3210|PI3900|PI4010|PI7000|PI7100)\\b",CubeTablet:"Android.*(K8GT|U9GT|U10GT|U16GT|U17GT|U18GT|U19GT|U20GT|U23GT|U30GT)|CUBE U8GT",CobyTablet:"MID1042|MID1045|MID1125|MID1126|MID7012|MID7014|MID7015|MID7034|MID7035|MID7036|MID7042|MID7048|MID7127|MID8042|MID8048|MID8127|MID9042|MID9740|MID9742|MID7022|MID7010",MIDTablet:"M9701|M9000|M9100|M806|M1052|M806|T703|MID701|MID713|MID710|MID727|MID760|MID830|MID728|MID933|MID125|MID810|MID732|MID120|MID930|MID800|MID731|MID900|MID100|MID820|MID735|MID980|MID130|MID833|MID737|MID960|MID135|MID860|MID736|MID140|MID930|MID835|MID733|MID4X10",MSITablet:"MSI \\b(Primo 73K|Primo 73L|Primo 81L|Primo 77|Primo 93|Primo 75|Primo 76|Primo 73|Primo 81|Primo 91|Primo 90|Enjoy 71|Enjoy 7|Enjoy 10)\\b",SMiTTablet:"Android.*(\\bMID\\b|MID-560|MTV-T1200|MTV-PND531|MTV-P1101|MTV-PND530)",RockChipTablet:"Android.*(RK2818|RK2808A|RK2918|RK3066)|RK2738|RK2808A",FlyTablet:"IQ310|Fly Vision",bqTablet:"Android.*(bq)?.*\\b(Elcano|Curie|Edison|Maxwell|Kepler|Pascal|Tesla|Hypatia|Platon|Newton|Livingstone|Cervantes|Avant|Aquaris ([E|M]10|M8))\\b|Maxwell.*Lite|Maxwell.*Plus",HuaweiTablet:"MediaPad|MediaPad 7 Youth|IDEOS S7|S7-201c|S7-202u|S7-101|S7-103|S7-104|S7-105|S7-106|S7-201|S7-Slim|M2-A01L|BAH-L09|BAH-W09|AGS-L09|CMR-AL19",NecTablet:"\\bN-06D|\\bN-08D",PantechTablet:"Pantech.*P4100",BronchoTablet:"Broncho.*(N701|N708|N802|a710)",VersusTablet:"TOUCHPAD.*[78910]|\\bTOUCHTAB\\b",ZyncTablet:"z1000|Z99 2G|z930|z990|z909|Z919|z900",PositivoTablet:"TB07STA|TB10STA|TB07FTA|TB10FTA",NabiTablet:"Android.*\\bNabi",KoboTablet:"Kobo Touch|\\bK080\\b|\\bVox\\b Build|\\bArc\\b Build",DanewTablet:"DSlide.*\\b(700|701R|702|703R|704|802|970|971|972|973|974|1010|1012)\\b",TexetTablet:"NaviPad|TB-772A|TM-7045|TM-7055|TM-9750|TM-7016|TM-7024|TM-7026|TM-7041|TM-7043|TM-7047|TM-8041|TM-9741|TM-9747|TM-9748|TM-9751|TM-7022|TM-7021|TM-7020|TM-7011|TM-7010|TM-7023|TM-7025|TM-7037W|TM-7038W|TM-7027W|TM-9720|TM-9725|TM-9737W|TM-1020|TM-9738W|TM-9740|TM-9743W|TB-807A|TB-771A|TB-727A|TB-725A|TB-719A|TB-823A|TB-805A|TB-723A|TB-715A|TB-707A|TB-705A|TB-709A|TB-711A|TB-890HD|TB-880HD|TB-790HD|TB-780HD|TB-770HD|TB-721HD|TB-710HD|TB-434HD|TB-860HD|TB-840HD|TB-760HD|TB-750HD|TB-740HD|TB-730HD|TB-722HD|TB-720HD|TB-700HD|TB-500HD|TB-470HD|TB-431HD|TB-430HD|TB-506|TB-504|TB-446|TB-436|TB-416|TB-146SE|TB-126SE",PlaystationTablet:"Playstation.*(Portable|Vita)",TrekstorTablet:"ST10416-1|VT10416-1|ST70408-1|ST702xx-1|ST702xx-2|ST80208|ST97216|ST70104-2|VT10416-2|ST10216-2A|SurfTab",PyleAudioTablet:"\\b(PTBL10CEU|PTBL10C|PTBL72BC|PTBL72BCEU|PTBL7CEU|PTBL7C|PTBL92BC|PTBL92BCEU|PTBL9CEU|PTBL9CUK|PTBL9C)\\b",AdvanTablet:"Android.* \\b(E3A|T3X|T5C|T5B|T3E|T3C|T3B|T1J|T1F|T2A|T1H|T1i|E1C|T1-E|T5-A|T4|E1-B|T2Ci|T1-B|T1-D|O1-A|E1-A|T1-A|T3A|T4i)\\b ",DanyTechTablet:"Genius Tab G3|Genius Tab S2|Genius Tab Q3|Genius Tab G4|Genius Tab Q4|Genius Tab G-II|Genius TAB GII|Genius TAB GIII|Genius Tab S1",GalapadTablet:"Android [0-9.]+; [a-z-]+; \\bG1\\b",MicromaxTablet:"Funbook|Micromax.*\\b(P250|P560|P360|P362|P600|P300|P350|P500|P275)\\b",KarbonnTablet:"Android.*\\b(A39|A37|A34|ST8|ST10|ST7|Smart Tab3|Smart Tab2)\\b",AllFineTablet:"Fine7 Genius|Fine7 Shine|Fine7 Air|Fine8 Style|Fine9 More|Fine10 Joy|Fine11 Wide",PROSCANTablet:"\\b(PEM63|PLT1023G|PLT1041|PLT1044|PLT1044G|PLT1091|PLT4311|PLT4311PL|PLT4315|PLT7030|PLT7033|PLT7033D|PLT7035|PLT7035D|PLT7044K|PLT7045K|PLT7045KB|PLT7071KG|PLT7072|PLT7223G|PLT7225G|PLT7777G|PLT7810K|PLT7849G|PLT7851G|PLT7852G|PLT8015|PLT8031|PLT8034|PLT8036|PLT8080K|PLT8082|PLT8088|PLT8223G|PLT8234G|PLT8235G|PLT8816K|PLT9011|PLT9045K|PLT9233G|PLT9735|PLT9760G|PLT9770G)\\b",YONESTablet:"BQ1078|BC1003|BC1077|RK9702|BC9730|BC9001|IT9001|BC7008|BC7010|BC708|BC728|BC7012|BC7030|BC7027|BC7026",ChangJiaTablet:"TPC7102|TPC7103|TPC7105|TPC7106|TPC7107|TPC7201|TPC7203|TPC7205|TPC7210|TPC7708|TPC7709|TPC7712|TPC7110|TPC8101|TPC8103|TPC8105|TPC8106|TPC8203|TPC8205|TPC8503|TPC9106|TPC9701|TPC97101|TPC97103|TPC97105|TPC97106|TPC97111|TPC97113|TPC97203|TPC97603|TPC97809|TPC97205|TPC10101|TPC10103|TPC10106|TPC10111|TPC10203|TPC10205|TPC10503",GUTablet:"TX-A1301|TX-M9002|Q702|kf026",PointOfViewTablet:"TAB-P506|TAB-navi-7-3G-M|TAB-P517|TAB-P-527|TAB-P701|TAB-P703|TAB-P721|TAB-P731N|TAB-P741|TAB-P825|TAB-P905|TAB-P925|TAB-PR945|TAB-PL1015|TAB-P1025|TAB-PI1045|TAB-P1325|TAB-PROTAB[0-9]+|TAB-PROTAB25|TAB-PROTAB26|TAB-PROTAB27|TAB-PROTAB26XL|TAB-PROTAB2-IPS9|TAB-PROTAB30-IPS9|TAB-PROTAB25XXL|TAB-PROTAB26-IPS10|TAB-PROTAB30-IPS10",OvermaxTablet:"OV-(SteelCore|NewBase|Basecore|Baseone|Exellen|Quattor|EduTab|Solution|ACTION|BasicTab|TeddyTab|MagicTab|Stream|TB-08|TB-09)|Qualcore 1027",HCLTablet:"HCL.*Tablet|Connect-3G-2.0|Connect-2G-2.0|ME Tablet U1|ME Tablet U2|ME Tablet G1|ME Tablet X1|ME Tablet Y2|ME Tablet Sync",DPSTablet:"DPS Dream 9|DPS Dual 7",VistureTablet:"V97 HD|i75 3G|Visture V4( HD)?|Visture V5( HD)?|Visture V10",CrestaTablet:"CTP(-)?810|CTP(-)?818|CTP(-)?828|CTP(-)?838|CTP(-)?888|CTP(-)?978|CTP(-)?980|CTP(-)?987|CTP(-)?988|CTP(-)?989",MediatekTablet:"\\bMT8125|MT8389|MT8135|MT8377\\b",ConcordeTablet:"Concorde([ ]+)?Tab|ConCorde ReadMan",GoCleverTablet:"GOCLEVER TAB|A7GOCLEVER|M1042|M7841|M742|R1042BK|R1041|TAB A975|TAB A7842|TAB A741|TAB A741L|TAB M723G|TAB M721|TAB A1021|TAB I921|TAB R721|TAB I720|TAB T76|TAB R70|TAB R76.2|TAB R106|TAB R83.2|TAB M813G|TAB I721|GCTA722|TAB I70|TAB I71|TAB S73|TAB R73|TAB R74|TAB R93|TAB R75|TAB R76.1|TAB A73|TAB A93|TAB A93.2|TAB T72|TAB R83|TAB R974|TAB R973|TAB A101|TAB A103|TAB A104|TAB A104.2|R105BK|M713G|A972BK|TAB A971|TAB R974.2|TAB R104|TAB R83.3|TAB A1042",ModecomTablet:"FreeTAB 9000|FreeTAB 7.4|FreeTAB 7004|FreeTAB 7800|FreeTAB 2096|FreeTAB 7.5|FreeTAB 1014|FreeTAB 1001 |FreeTAB 8001|FreeTAB 9706|FreeTAB 9702|FreeTAB 7003|FreeTAB 7002|FreeTAB 1002|FreeTAB 7801|FreeTAB 1331|FreeTAB 1004|FreeTAB 8002|FreeTAB 8014|FreeTAB 9704|FreeTAB 1003",VoninoTablet:"\\b(Argus[ _]?S|Diamond[ _]?79HD|Emerald[ _]?78E|Luna[ _]?70C|Onyx[ _]?S|Onyx[ _]?Z|Orin[ _]?HD|Orin[ _]?S|Otis[ _]?S|SpeedStar[ _]?S|Magnet[ _]?M9|Primus[ _]?94[ _]?3G|Primus[ _]?94HD|Primus[ _]?QS|Android.*\\bQ8\\b|Sirius[ _]?EVO[ _]?QS|Sirius[ _]?QS|Spirit[ _]?S)\\b",ECSTablet:"V07OT2|TM105A|S10OT1|TR10CS1",StorexTablet:"eZee[_']?(Tab|Go)[0-9]+|TabLC7|Looney Tunes Tab",VodafoneTablet:"SmartTab([ ]+)?[0-9]+|SmartTabII10|SmartTabII7|VF-1497|VFD 1400",EssentielBTablet:"Smart[ ']?TAB[ ]+?[0-9]+|Family[ ']?TAB2",RossMoorTablet:"RM-790|RM-997|RMD-878G|RMD-974R|RMT-705A|RMT-701|RME-601|RMT-501|RMT-711",iMobileTablet:"i-mobile i-note",TolinoTablet:"tolino tab [0-9.]+|tolino shine",AudioSonicTablet:"\\bC-22Q|T7-QC|T-17B|T-17P\\b",AMPETablet:"Android.* A78 ",SkkTablet:"Android.* (SKYPAD|PHOENIX|CYCLOPS)",TecnoTablet:"TECNO P9|TECNO DP8D",JXDTablet:"Android.* \\b(F3000|A3300|JXD5000|JXD3000|JXD2000|JXD300B|JXD300|S5800|S7800|S602b|S5110b|S7300|S5300|S602|S603|S5100|S5110|S601|S7100a|P3000F|P3000s|P101|P200s|P1000m|P200m|P9100|P1000s|S6600b|S908|P1000|P300|S18|S6600|S9100)\\b",iJoyTablet:"Tablet (Spirit 7|Essentia|Galatea|Fusion|Onix 7|Landa|Titan|Scooby|Deox|Stella|Themis|Argon|Unique 7|Sygnus|Hexen|Finity 7|Cream|Cream X2|Jade|Neon 7|Neron 7|Kandy|Scape|Saphyr 7|Rebel|Biox|Rebel|Rebel 8GB|Myst|Draco 7|Myst|Tab7-004|Myst|Tadeo Jones|Tablet Boing|Arrow|Draco Dual Cam|Aurix|Mint|Amity|Revolution|Finity 9|Neon 9|T9w|Amity 4GB Dual Cam|Stone 4GB|Stone 8GB|Andromeda|Silken|X2|Andromeda II|Halley|Flame|Saphyr 9,7|Touch 8|Planet|Triton|Unique 10|Hexen 10|Memphis 4GB|Memphis 8GB|Onix 10)",FX2Tablet:"FX2 PAD7|FX2 PAD10",XoroTablet:"KidsPAD 701|PAD[ ]?712|PAD[ ]?714|PAD[ ]?716|PAD[ ]?717|PAD[ ]?718|PAD[ ]?720|PAD[ ]?721|PAD[ ]?722|PAD[ ]?790|PAD[ ]?792|PAD[ ]?900|PAD[ ]?9715D|PAD[ ]?9716DR|PAD[ ]?9718DR|PAD[ ]?9719QR|PAD[ ]?9720QR|TelePAD1030|Telepad1032|TelePAD730|TelePAD731|TelePAD732|TelePAD735Q|TelePAD830|TelePAD9730|TelePAD795|MegaPAD 1331|MegaPAD 1851|MegaPAD 2151",ViewsonicTablet:"ViewPad 10pi|ViewPad 10e|ViewPad 10s|ViewPad E72|ViewPad7|ViewPad E100|ViewPad 7e|ViewSonic VB733|VB100a",VerizonTablet:"QTAQZ3|QTAIR7|QTAQTZ3|QTASUN1|QTASUN2|QTAXIA1",OdysTablet:"LOOX|XENO10|ODYS[ -](Space|EVO|Xpress|NOON)|\\bXELIO\\b|Xelio10Pro|XELIO7PHONETAB|XELIO10EXTREME|XELIOPT2|NEO_QUAD10",CaptivaTablet:"CAPTIVA PAD",IconbitTablet:"NetTAB|NT-3702|NT-3702S|NT-3702S|NT-3603P|NT-3603P|NT-0704S|NT-0704S|NT-3805C|NT-3805C|NT-0806C|NT-0806C|NT-0909T|NT-0909T|NT-0907S|NT-0907S|NT-0902S|NT-0902S",TeclastTablet:"T98 4G|\\bP80\\b|\\bX90HD\\b|X98 Air|X98 Air 3G|\\bX89\\b|P80 3G|\\bX80h\\b|P98 Air|\\bX89HD\\b|P98 3G|\\bP90HD\\b|P89 3G|X98 3G|\\bP70h\\b|P79HD 3G|G18d 3G|\\bP79HD\\b|\\bP89s\\b|\\bA88\\b|\\bP10HD\\b|\\bP19HD\\b|G18 3G|\\bP78HD\\b|\\bA78\\b|\\bP75\\b|G17s 3G|G17h 3G|\\bP85t\\b|\\bP90\\b|\\bP11\\b|\\bP98t\\b|\\bP98HD\\b|\\bG18d\\b|\\bP85s\\b|\\bP11HD\\b|\\bP88s\\b|\\bA80HD\\b|\\bA80se\\b|\\bA10h\\b|\\bP89\\b|\\bP78s\\b|\\bG18\\b|\\bP85\\b|\\bA70h\\b|\\bA70\\b|\\bG17\\b|\\bP18\\b|\\bA80s\\b|\\bA11s\\b|\\bP88HD\\b|\\bA80h\\b|\\bP76s\\b|\\bP76h\\b|\\bP98\\b|\\bA10HD\\b|\\bP78\\b|\\bP88\\b|\\bA11\\b|\\bA10t\\b|\\bP76a\\b|\\bP76t\\b|\\bP76e\\b|\\bP85HD\\b|\\bP85a\\b|\\bP86\\b|\\bP75HD\\b|\\bP76v\\b|\\bA12\\b|\\bP75a\\b|\\bA15\\b|\\bP76Ti\\b|\\bP81HD\\b|\\bA10\\b|\\bT760VE\\b|\\bT720HD\\b|\\bP76\\b|\\bP73\\b|\\bP71\\b|\\bP72\\b|\\bT720SE\\b|\\bC520Ti\\b|\\bT760\\b|\\bT720VE\\b|T720-3GE|T720-WiFi",OndaTablet:"\\b(V975i|Vi30|VX530|V701|Vi60|V701s|Vi50|V801s|V719|Vx610w|VX610W|V819i|Vi10|VX580W|Vi10|V711s|V813|V811|V820w|V820|Vi20|V711|VI30W|V712|V891w|V972|V819w|V820w|Vi60|V820w|V711|V813s|V801|V819|V975s|V801|V819|V819|V818|V811|V712|V975m|V101w|V961w|V812|V818|V971|V971s|V919|V989|V116w|V102w|V973|Vi40)\\b[\\s]+|V10 \\b4G\\b",JaytechTablet:"TPC-PA762",BlaupunktTablet:"Endeavour 800NG|Endeavour 1010",DigmaTablet:"\\b(iDx10|iDx9|iDx8|iDx7|iDxD7|iDxD8|iDsQ8|iDsQ7|iDsQ8|iDsD10|iDnD7|3TS804H|iDsQ11|iDj7|iDs10)\\b",EvolioTablet:"ARIA_Mini_wifi|Aria[ _]Mini|Evolio X10|Evolio X7|Evolio X8|\\bEvotab\\b|\\bNeura\\b",LavaTablet:"QPAD E704|\\bIvoryS\\b|E-TAB IVORY|\\bE-TAB\\b",AocTablet:"MW0811|MW0812|MW0922|MTK8382|MW1031|MW0831|MW0821|MW0931|MW0712",MpmanTablet:"MP11 OCTA|MP10 OCTA|MPQC1114|MPQC1004|MPQC994|MPQC974|MPQC973|MPQC804|MPQC784|MPQC780|\\bMPG7\\b|MPDCG75|MPDCG71|MPDC1006|MP101DC|MPDC9000|MPDC905|MPDC706HD|MPDC706|MPDC705|MPDC110|MPDC100|MPDC99|MPDC97|MPDC88|MPDC8|MPDC77|MP709|MID701|MID711|MID170|MPDC703|MPQC1010",CelkonTablet:"CT695|CT888|CT[\\s]?910|CT7 Tab|CT9 Tab|CT3 Tab|CT2 Tab|CT1 Tab|C820|C720|\\bCT-1\\b",WolderTablet:"miTab \\b(DIAMOND|SPACE|BROOKLYN|NEO|FLY|MANHATTAN|FUNK|EVOLUTION|SKY|GOCAR|IRON|GENIUS|POP|MINT|EPSILON|BROADWAY|JUMP|HOP|LEGEND|NEW AGE|LINE|ADVANCE|FEEL|FOLLOW|LIKE|LINK|LIVE|THINK|FREEDOM|CHICAGO|CLEVELAND|BALTIMORE-GH|IOWA|BOSTON|SEATTLE|PHOENIX|DALLAS|IN 101|MasterChef)\\b",MediacomTablet:"M-MPI10C3G|M-SP10EG|M-SP10EGP|M-SP10HXAH|M-SP7HXAH|M-SP10HXBH|M-SP8HXAH|M-SP8MXA",MiTablet:"\\bMI PAD\\b|\\bHM NOTE 1W\\b",NibiruTablet:"Nibiru M1|Nibiru Jupiter One",NexoTablet:"NEXO NOVA|NEXO 10|NEXO AVIO|NEXO FREE|NEXO GO|NEXO EVO|NEXO 3G|NEXO SMART|NEXO KIDDO|NEXO MOBI",LeaderTablet:"TBLT10Q|TBLT10I|TBL-10WDKB|TBL-10WDKBO2013|TBL-W230V2|TBL-W450|TBL-W500|SV572|TBLT7I|TBA-AC7-8G|TBLT79|TBL-8W16|TBL-10W32|TBL-10WKB|TBL-W100",UbislateTablet:"UbiSlate[\\s]?7C",PocketBookTablet:"Pocketbook",KocasoTablet:"\\b(TB-1207)\\b",HisenseTablet:"\\b(F5281|E2371)\\b",Hudl:"Hudl HT7S3|Hudl 2",TelstraTablet:"T-Hub2",GenericTablet:"Android.*\\b97D\\b|Tablet(?!.*PC)|BNTV250A|MID-WCDMA|LogicPD Zoom2|\\bA7EB\\b|CatNova8|A1_07|CT704|CT1002|\\bM721\\b|rk30sdk|\\bEVOTAB\\b|M758A|ET904|ALUMIUM10|Smartfren Tab|Endeavour 1010|Tablet-PC-4|Tagi Tab|\\bM6pro\\b|CT1020W|arc 10HD|\\bTP750\\b|\\bQTAQZ3\\b|WVT101|TM1088|KT107"},oss:{AndroidOS:"Android",BlackBerryOS:"blackberry|\\bBB10\\b|rim tablet os",PalmOS:"PalmOS|avantgo|blazer|elaine|hiptop|palm|plucker|xiino",SymbianOS:"Symbian|SymbOS|Series60|Series40|SYB-[0-9]+|\\bS60\\b",WindowsMobileOS:"Windows CE.*(PPC|Smartphone|Mobile|[0-9]{3}x[0-9]{3})|Windows Mobile|Windows Phone [0-9.]+|WCE;",WindowsPhoneOS:"Windows Phone 10.0|Windows Phone 8.1|Windows Phone 8.0|Windows Phone OS|XBLWP7|ZuneWP7|Windows NT 6.[23]; ARM;",iOS:"\\biPhone.*Mobile|\\biPod|\\biPad|AppleCoreMedia",iPadOS:"CPU OS 13",SailfishOS:"Sailfish",MeeGoOS:"MeeGo",MaemoOS:"Maemo",JavaOS:"J2ME/|\\bMIDP\\b|\\bCLDC\\b",webOS:"webOS|hpwOS",badaOS:"\\bBada\\b",BREWOS:"BREW"},uas:{Chrome:"\\bCrMo\\b|CriOS|Android.*Chrome/[.0-9]* (Mobile)?",Dolfin:"\\bDolfin\\b",Opera:"Opera.*Mini|Opera.*Mobi|Android.*Opera|Mobile.*OPR/[0-9.]+$|Coast/[0-9.]+",Skyfire:"Skyfire",Edge:"\\bEdgiOS\\b|Mobile Safari/[.0-9]* Edge",IE:"IEMobile|MSIEMobile",Firefox:"fennec|firefox.*maemo|(Mobile|Tablet).*Firefox|Firefox.*Mobile|FxiOS",Bolt:"bolt",TeaShark:"teashark",Blazer:"Blazer",Safari:"Version((?!\\bEdgiOS\\b).)*Mobile.*Safari|Safari.*Mobile|MobileSafari",WeChat:"\\bMicroMessenger\\b",UCBrowser:"UC.*Browser|UCWEB",baiduboxapp:"baiduboxapp",baidubrowser:"baidubrowser",DiigoBrowser:"DiigoBrowser",Mercury:"\\bMercury\\b",ObigoBrowser:"Obigo",NetFront:"NF-Browser",GenericBrowser:"NokiaBrowser|OviBrowser|OneBrowser|TwonkyBeamBrowser|SEMC.*Browser|FlyFlow|Minimo|NetFront|Novarra-Vision|MQQBrowser|MicroMessenger",PaleMoon:"Android.*PaleMoon|Mobile.*PaleMoon"},props:{Mobile:"Mobile/[VER]",Build:"Build/[VER]",Version:"Version/[VER]",VendorID:"VendorID/[VER]",iPad:"iPad.*CPU[a-z ]+[VER]",iPhone:"iPhone.*CPU[a-z ]+[VER]",iPod:"iPod.*CPU[a-z ]+[VER]",Kindle:"Kindle/[VER]",Chrome:["Chrome/[VER]","CriOS/[VER]","CrMo/[VER]"],Coast:["Coast/[VER]"],Dolfin:"Dolfin/[VER]",Firefox:["Firefox/[VER]","FxiOS/[VER]"],Fennec:"Fennec/[VER]",Edge:"Edge/[VER]",IE:["IEMobile/[VER];","IEMobile [VER]","MSIE [VER];","Trident/[0-9.]+;.*rv:[VER]"],NetFront:"NetFront/[VER]",NokiaBrowser:"NokiaBrowser/[VER]",Opera:[" OPR/[VER]","Opera Mini/[VER]","Version/[VER]"],"Opera Mini":"Opera Mini/[VER]","Opera Mobi":"Version/[VER]",UCBrowser:["UCWEB[VER]","UC.*Browser/[VER]"],MQQBrowser:"MQQBrowser/[VER]",MicroMessenger:"MicroMessenger/[VER]",baiduboxapp:"baiduboxapp/[VER]",baidubrowser:"baidubrowser/[VER]",SamsungBrowser:"SamsungBrowser/[VER]",Iron:"Iron/[VER]",Safari:["Version/[VER]","Safari/[VER]"],Skyfire:"Skyfire/[VER]",Tizen:"Tizen/[VER]",Webkit:"webkit[ /][VER]",PaleMoon:"PaleMoon/[VER]",SailfishBrowser:"SailfishBrowser/[VER]",Gecko:"Gecko/[VER]",Trident:"Trident/[VER]",Presto:"Presto/[VER]",Goanna:"Goanna/[VER]",iOS:" \\bi?OS\\b [VER][ ;]{1}",Android:"Android [VER]",Sailfish:"Sailfish [VER]",BlackBerry:["BlackBerry[\\w]+/[VER]","BlackBerry.*Version/[VER]","Version/[VER]"],BREW:"BREW [VER]",Java:"Java/[VER]","Windows Phone OS":["Windows Phone OS [VER]","Windows Phone [VER]"],"Windows Phone":"Windows Phone [VER]","Windows CE":"Windows CE/[VER]","Windows NT":"Windows NT [VER]",Symbian:["SymbianOS/[VER]","Symbian/[VER]"],webOS:["webOS/[VER]","hpwOS/[VER];"]},utils:{Bot:"Googlebot|facebookexternalhit|Google-AMPHTML|s~amp-validator|AdsBot-Google|Google Keyword Suggestion|Facebot|YandexBot|YandexMobileBot|bingbot|ia_archiver|AhrefsBot|Ezooms|GSLFbot|WBSearchBot|Twitterbot|TweetmemeBot|Twikle|PaperLiBot|Wotbox|UnwindFetchor|Exabot|MJ12bot|YandexImages|TurnitinBot|Pingdom|contentkingapp|AspiegelBot",MobileBot:"Googlebot-Mobile|AdsBot-Google-Mobile|YahooSeeker/M1A1-R2D2",DesktopMode:"WPDesktop",TV:"SonyDTV|HbbTV",WebKit:"(webkit)[ /]([\\w.]+)",Console:"\\b(Nintendo|Nintendo WiiU|Nintendo 3DS|Nintendo Switch|PLAYSTATION|Xbox)\\b",Watch:"SM-V700"}},g.detectMobileBrowsers={fullPattern:/(android|bb\d+|meego).+mobile|avantgo|bada\/|blackberry|blazer|compal|elaine|fennec|hiptop|iemobile|ip(hone|od)|iris|kindle|lge |maemo|midp|mmp|mobile.+firefox|netfront|opera m(ob|in)i|palm( os)?|phone|p(ixi|re)\/|plucker|pocket|psp|series(4|6)0|symbian|treo|up\.(browser|link)|vodafone|wap|windows ce|xda|xiino/i, shortPattern:/1207|6310|6590|3gso|4thp|50[1-6]i|770s|802s|a wa|abac|ac(er|oo|s\-)|ai(ko|rn)|al(av|ca|co)|amoi|an(ex|ny|yw)|aptu|ar(ch|go)|as(te|us)|attw|au(di|\-m|r |s )|avan|be(ck|ll|nq)|bi(lb|rd)|bl(ac|az)|br(e|v)w|bumb|bw\-(n|u)|c55\/|capi|ccwa|cdm\-|cell|chtm|cldc|cmd\-|co(mp|nd)|craw|da(it|ll|ng)|dbte|dc\-s|devi|dica|dmob|do(c|p)o|ds(12|\-d)|el(49|ai)|em(l2|ul)|er(ic|k0)|esl8|ez([4-7]0|os|wa|ze)|fetc|fly(\-|_)|g1 u|g560|gene|gf\-5|g\-mo|go(\.w|od)|gr(ad|un)|haie|hcit|hd\-(m|p|t)|hei\-|hi(pt|ta)|hp( i|ip)|hs\-c|ht(c(\-| |_|a|g|p|s|t)|tp)|hu(aw|tc)|i\-(20|go|ma)|i230|iac( |\-|\/)|ibro|idea|ig01|ikom|im1k|inno|ipaq|iris|ja(t|v)a|jbro|jemu|jigs|kddi|keji|kgt( |\/)|klon|kpt |kwc\-|kyo(c|k)|le(no|xi)|lg( g|\/(k|l|u)|50|54|\-[a-w])|libw|lynx|m1\-w|m3ga|m50\/|ma(te|ui|xo)|mc(01|21|ca)|m\-cr|me(rc|ri)|mi(o8|oa|ts)|mmef|mo(01|02|bi|de|do|t(\-| |o|v)|zz)|mt(50|p1|v )|mwbp|mywa|n10[0-2]|n20[2-3]|n30(0|2)|n50(0|2|5)|n7(0(0|1)|10)|ne((c|m)\-|on|tf|wf|wg|wt)|nok(6|i)|nzph|o2im|op(ti|wv)|oran|owg1|p800|pan(a|d|t)|pdxg|pg(13|\-([1-8]|c))|phil|pire|pl(ay|uc)|pn\-2|po(ck|rt|se)|prox|psio|pt\-g|qa\-a|qc(07|12|21|32|60|\-[2-7]|i\-)|qtek|r380|r600|raks|rim9|ro(ve|zo)|s55\/|sa(ge|ma|mm|ms|ny|va)|sc(01|h\-|oo|p\-)|sdk\/|se(c(\-|0|1)|47|mc|nd|ri)|sgh\-|shar|sie(\-|m)|sk\-0|sl(45|id)|sm(al|ar|b3|it|t5)|so(ft|ny)|sp(01|h\-|v\-|v )|sy(01|mb)|t2(18|50)|t6(00|10|18)|ta(gt|lk)|tcl\-|tdg\-|tel(i|m)|tim\-|t\-mo|to(pl|sh)|ts(70|m\-|m3|m5)|tx\-9|up(\.b|g1|si)|utst|v400|v750|veri|vi(rg|te)|vk(40|5[0-3]|\-v)|vm40|voda|vulc|vx(52|53|60|61|70|80|81|83|85|98)|w3c(\-| )|webc|whit|wi(g |nc|nw)|wmlb|wonu|x700|yas\-|your|zeto|zte\-/i,tabletPattern:/android|ipad|playbook|silk/i};var h,i=Object.prototype.hasOwnProperty;return g.FALLBACK_PHONE="UnknownPhone",g.FALLBACK_TABLET="UnknownTablet",g.FALLBACK_MOBILE="UnknownMobile",h="isArray"in Array?Array.isArray:function(a){return"[object Array]"===Object.prototype.toString.call(a)},function(){var a,b,c,e,f,j,k=g.mobileDetectRules;for(a in k.props)if(i.call(k.props,a)){for(b=k.props[a],h(b)||(b=[b]),f=b.length,e=0;e<f;++e)c=b[e],j=c.indexOf("[VER]"),j>=0&&(c=c.substring(0,j)+"([\\w._\\+]+)"+c.substring(j+5)),b[e]=new RegExp(c,"i");k.props[a]=b}d(k.oss),d(k.phones),d(k.tablets),d(k.uas),d(k.utils),k.oss0={WindowsPhoneOS:k.oss.WindowsPhoneOS,WindowsMobileOS:k.oss.WindowsMobileOS}}(),g.findMatch=function(a,b){for(var c in a)if(i.call(a,c)&&a[c].test(b))return c;return null},g.findMatches=function(a,b){var c=[];for(var d in a)i.call(a,d)&&a[d].test(b)&&c.push(d);return c},g.getVersionStr=function(a,b){var c,d,e,f,h=g.mobileDetectRules.props;if(i.call(h,a))for(c=h[a],e=c.length,d=0;d<e;++d)if(f=c[d].exec(b),null!==f)return f[1];return null},g.getVersion=function(a,b){var c=g.getVersionStr(a,b);return c?g.prepareVersionNo(c):NaN},g.prepareVersionNo=function(a){var b;return b=a.split(/[a-z._ \/\-]/i),1===b.length&&(a=b[0]),b.length>1&&(a=b[0]+".",b.shift(),a+=b.join("")),Number(a)},g.isMobileFallback=function(a){return g.detectMobileBrowsers.fullPattern.test(a)||g.detectMobileBrowsers.shortPattern.test(a.substr(0,4))},g.isTabletFallback=function(a){return g.detectMobileBrowsers.tabletPattern.test(a)},g.prepareDetectionCache=function(a,c,d){if(a.mobile===b){var e,h,i;return(h=g.findMatch(g.mobileDetectRules.tablets,c))?(a.mobile=a.tablet=h,void(a.phone=null)):(e=g.findMatch(g.mobileDetectRules.phones,c))?(a.mobile=a.phone=e,void(a.tablet=null)):void(g.isMobileFallback(c)?(i=f.isPhoneSized(d),i===b?(a.mobile=g.FALLBACK_MOBILE,a.tablet=a.phone=null):i?(a.mobile=a.phone=g.FALLBACK_PHONE,a.tablet=null):(a.mobile=a.tablet=g.FALLBACK_TABLET,a.phone=null)):g.isTabletFallback(c)?(a.mobile=a.tablet=g.FALLBACK_TABLET,a.phone=null):a.mobile=a.tablet=a.phone=null)}},g.mobileGrade=function(a){var b=null!==a.mobile();return a.os("iOS")&&a.version("iPad")>=4.3||a.os("iOS")&&a.version("iPhone")>=3.1||a.os("iOS")&&a.version("iPod")>=3.1||a.version("Android")>2.1&&a.is("Webkit")||a.version("Windows Phone OS")>=7||a.is("BlackBerry")&&a.version("BlackBerry")>=6||a.match("Playbook.*Tablet")||a.version("webOS")>=1.4&&a.match("Palm|Pre|Pixi")||a.match("hp.*TouchPad")||a.is("Firefox")&&a.version("Firefox")>=12||a.is("Chrome")&&a.is("AndroidOS")&&a.version("Android")>=4||a.is("Skyfire")&&a.version("Skyfire")>=4.1&&a.is("AndroidOS")&&a.version("Android")>=2.3||a.is("Opera")&&a.version("Opera Mobi")>11&&a.is("AndroidOS")||a.is("MeeGoOS")||a.is("Tizen")||a.is("Dolfin")&&a.version("Bada")>=2||(a.is("UC Browser")||a.is("Dolfin"))&&a.version("Android")>=2.3||a.match("Kindle Fire")||a.is("Kindle")&&a.version("Kindle")>=3||a.is("AndroidOS")&&a.is("NookTablet")||a.version("Chrome")>=11&&!b||a.version("Safari")>=5&&!b||a.version("Firefox")>=4&&!b||a.version("MSIE")>=7&&!b||a.version("Opera")>=10&&!b?"A":a.os("iOS")&&a.version("iPad")<4.3||a.os("iOS")&&a.version("iPhone")<3.1||a.os("iOS")&&a.version("iPod")<3.1||a.is("Blackberry")&&a.version("BlackBerry")>=5&&a.version("BlackBerry")<6||a.version("Opera Mini")>=5&&a.version("Opera Mini")<=6.5&&(a.version("Android")>=2.3||a.is("iOS"))||a.match("NokiaN8|NokiaC7|N97.*Series60|Symbian/3")||a.version("Opera Mobi")>=11&&a.is("SymbianOS")?"B":(a.version("BlackBerry")<5||a.match("MSIEMobile|Windows CE.*Mobile")||a.version("Windows Mobile")<=5.2,"C")},g.detectOS=function(a){return g.findMatch(g.mobileDetectRules.oss0,a)||g.findMatch(g.mobileDetectRules.oss,a)},g.getDeviceSmallerSide=function(){return window.screen.width<window.screen.height?window.screen.width:window.screen.height},f.prototype={constructor:f,mobile:function(){return g.prepareDetectionCache(this._cache,this.ua,this.maxPhoneWidth),this._cache.mobile},phone:function(){return g.prepareDetectionCache(this._cache,this.ua,this.maxPhoneWidth),this._cache.phone},tablet:function(){return g.prepareDetectionCache(this._cache,this.ua,this.maxPhoneWidth),this._cache.tablet},userAgent:function(){return this._cache.userAgent===b&&(this._cache.userAgent=g.findMatch(g.mobileDetectRules.uas,this.ua)),this._cache.userAgent},userAgents:function(){return this._cache.userAgents===b&&(this._cache.userAgents=g.findMatches(g.mobileDetectRules.uas,this.ua)),this._cache.userAgents},os:function(){return this._cache.os===b&&(this._cache.os=g.detectOS(this.ua)),this._cache.os},version:function(a){return g.getVersion(a,this.ua)},versionStr:function(a){return g.getVersionStr(a,this.ua)},is:function(b){return c(this.userAgents(),b)||a(b,this.os())||a(b,this.phone())||a(b,this.tablet())||c(g.findMatches(g.mobileDetectRules.utils,this.ua),b)},match:function(a){return a instanceof RegExp||(a=new RegExp(a,"i")),a.test(this.ua)},isPhoneSized:function(a){return f.isPhoneSized(a||this.maxPhoneWidth)},mobileGrade:function(){return this._cache.grade===b&&(this._cache.grade=g.mobileGrade(this)),this._cache.grade}},"undefined"!=typeof window&&window.screen?f.isPhoneSized=function(a){return a<0?b:g.getDeviceSmallerSide()<=a}:f.isPhoneSized=function(){},f._impl=g,f.version="1.4.5 2021-03-13",f})}(function(a){if("undefined"!=typeof module&&module.exports)return function(a){module.exports=a()};if("function"==typeof define&&define.amd)return define;if("undefined"!=typeof window)return function(a){window.MobileDetect=a()};throw new Error("unknown environment")}());var ai_lists=!0,ai_block_class_def="code-block"; if("undefined"!=typeof ai_lists){function X(b,e){for(var p=[];b=b.previousElementSibling;)("undefined"==typeof e||b.matches(e))&&p.push(b);return p}function fa(b,e){for(var p=[];b=b.nextElementSibling;)("undefined"==typeof e||b.matches(e))&&p.push(b);return p}var host_regexp=RegExp(":\\/\\/(.[^/:]+)","i");function ha(b){b=b.match(host_regexp);return null!=b&&1<b.length&&"string"===typeof b[1]&&0<b[1].length?b[1].toLowerCase():null}function Q(b){return b.includes(":")?(b=b.split(":"),1E3*(3600*parseInt(b[0])+ 60*parseInt(b[1])+parseInt(b[2]))):null}function Y(b){try{var e=Date.parse(b);isNaN(e)&&(e=null)}catch(p){e=null}if(null==e&&b.includes(" ")){b=b.split(" ");try{e=Date.parse(b[0]),e+=Q(b[1]),isNaN(e)&&(e=null)}catch(p){e=null}}return e}function Z(){null==document.querySelector("#ai-iab-tcf-bar")&&null==document.querySelector(".ai-list-manual")||"function"!=typeof __tcfapi||"function"!=typeof ai_load_blocks||"undefined"!=typeof ai_iab_tcf_callback_installed||(__tcfapi("addEventListener",2,function(b, e){e&&"useractioncomplete"===b.eventStatus&&(ai_tcData=b,ai_load_blocks(),b=document.querySelector("#ai-iab-tcf-status"),null!=b&&(b.textContent="IAB TCF 2.0 DATA LOADED"),b=document.querySelector("#ai-iab-tcf-bar"),null!=b&&(b.classList.remove("status-error"),b.classList.add("status-ok")))}),ai_iab_tcf_callback_installed=!0)}ai_process_lists=function(b){function e(a,d,k){if(0==a.length){if("!@!"==k)return!0;d!=k&&("true"==k.toLowerCase()?k=!0:"false"==k.toLowerCase()&&(k=!1));return d==k}if("object"!= typeof d&&"array"!=typeof d)return!1;var l=a[0];a=a.slice(1);if("*"==l)for(let [,n]of Object.entries(d)){if(e(a,n,k))return!0}else if(l in d)return e(a,d[l],k);return!1}function p(a,d,k){if("object"!=typeof a||-1==d.indexOf("["))return!1;d=d.replace(/]| /gi,"").split("[");return e(d,a,k)}function z(){if("function"==typeof __tcfapi){var a=document.querySelector("#ai-iab-tcf-status"),d=document.querySelector("#ai-iab-tcf-bar");null!=a&&(a.textContent="IAB TCF 2.0 DETECTED");__tcfapi("getTCData",2,function(k, l){l?(null!=d&&d.classList.add("status-ok"),"tcloaded"==k.eventStatus||"useractioncomplete"==k.eventStatus)?(ai_tcData=k,k.gdprApplies?null!=a&&(a.textContent="IAB TCF 2.0 DATA LOADED"):null!=a&&(a.textContent="IAB TCF 2.0 GDPR DOES NOT APPLY"),null!=d&&(d.classList.remove("status-error"),d.classList.add("status-ok")),setTimeout(function(){ai_process_lists()},10)):"cmpuishown"==k.eventStatus&&(ai_cmpuishown=!0,null!=a&&(a.textContent="IAB TCF 2.0 CMP UI SHOWN"),null!=d&&(d.classList.remove("status-error"), d.classList.add("status-ok"))):(null!=a&&(a.textContent="IAB TCF 2.0 __tcfapi getTCData failed"),null!=d&&(d.classList.remove("status-ok"),d.classList.add("status-error")))})}}function C(a){"function"==typeof __tcfapi?(ai_tcfapi_found=!0,"undefined"==typeof ai_iab_tcf_callback_installed&&Z(),"undefined"==typeof ai_tcData_requested&&(ai_tcData_requested=!0,z(),cookies_need_tcData=!0)):a&&("undefined"==typeof ai_tcfapi_found&&(ai_tcfapi_found=!1,setTimeout(function(){ai_process_lists()},10)),a=document.querySelector("#ai-iab-tcf-status"), null!=a&&(a.textContent="IAB TCF 2.0 MISSING: __tcfapi function not found"),a=document.querySelector("#ai-iab-tcf-bar"),null!=a&&(a.classList.remove("status-ok"),a.classList.add("status-error")))}if(null==b)b=document.querySelectorAll("div.ai-list-data, meta.ai-list-data");else{window.jQuery&&window.jQuery.fn&&b instanceof jQuery&&(b=Array.prototype.slice.call(b));var x=[];b.forEach((a,d)=>{a.matches(".ai-list-data")?x.push(a):(a=a.querySelectorAll(".ai-list-data"),a.length&&a.forEach((k,l)=>{x.push(k)}))}); b=x}if(b.length){b.forEach((a,d)=>{a.classList.remove("ai-list-data")});var L=ia(window.location.search);if(null!=L.referrer)var A=L.referrer;else A=document.referrer,""!=A&&(A=ha(A));var R=window.navigator.userAgent,S=R.toLowerCase(),aa=navigator.language,M=aa.toLowerCase();if("undefined"!==typeof MobileDetect)var ba=new MobileDetect(R);b.forEach((a,d)=>{var k=document.cookie.split(";");k.forEach(function(f,h){k[h]=f.trim()});d=a.closest("div."+ai_block_class_def);var l=!0;if(a.hasAttribute("referer-list")){var n= a.getAttribute("referer-list");n=b64d(n).split(",");var v=a.getAttribute("referer-list-type"),E=!1;n.every((f,h)=>{f=f.trim();if(""==f)return!0;if("*"==f.charAt(0))if("*"==f.charAt(f.length-1)){if(f=f.substr(1,f.length-2),-1!=A.indexOf(f))return E=!0,!1}else{if(f=f.substr(1),A.substr(-f.length)==f)return E=!0,!1}else if("*"==f.charAt(f.length-1)){if(f=f.substr(0,f.length-1),0==A.indexOf(f))return E=!0,!1}else if("#"==f){if(""==A)return E=!0,!1}else if(f==A)return E=!0,!1;return!0});var r=E;switch(v){case "B":r&& (l=!1);break;case "W":r||(l=!1)}}if(l&&a.hasAttribute("client-list")&&"undefined"!==typeof ba)switch(n=a.getAttribute("client-list"),n=b64d(n).split(","),v=a.getAttribute("client-list-type"),r=!1,n.every((f,h)=>{if(""==f.trim())return!0;f.split("&&").every((c,t)=>{t=!0;var w=!1;for(c=c.trim();"!!"==c.substring(0,2);)t=!t,c=c.substring(2);"language:"==c.substring(0,9)&&(w=!0,c=c.substring(9).toLowerCase());var q=!1;w?"*"==c.charAt(0)?"*"==c.charAt(c.length-1)?(c=c.substr(1,c.length-2).toLowerCase(), -1!=M.indexOf(c)&&(q=!0)):(c=c.substr(1).toLowerCase(),M.substr(-c.length)==c&&(q=!0)):"*"==c.charAt(c.length-1)?(c=c.substr(0,c.length-1).toLowerCase(),0==M.indexOf(c)&&(q=!0)):c==M&&(q=!0):"*"==c.charAt(0)?"*"==c.charAt(c.length-1)?(c=c.substr(1,c.length-2).toLowerCase(),-1!=S.indexOf(c)&&(q=!0)):(c=c.substr(1).toLowerCase(),S.substr(-c.length)==c&&(q=!0)):"*"==c.charAt(c.length-1)?(c=c.substr(0,c.length-1).toLowerCase(),0==S.indexOf(c)&&(q=!0)):ba.is(c)&&(q=!0);return(r=q?t:!t)?!0:!1});return r? !1:!0}),v){case "B":r&&(l=!1);break;case "W":r||(l=!1)}var N=n=!1;for(v=1;2>=v;v++)if(l){switch(v){case 1:var g=a.getAttribute("cookie-list");break;case 2:g=a.getAttribute("parameter-list")}if(null!=g){g=b64d(g);switch(v){case 1:var y=a.getAttribute("cookie-list-type");break;case 2:y=a.getAttribute("parameter-list-type")}g=g.replace("tcf-gdpr","tcf-v2[gdprApplies]=true");g=g.replace("tcf-no-gdpr","tcf-v2[gdprApplies]=false");g=g.replace("tcf-google","tcf-v2[vendor][consents][755]=true && tcf-v2[purpose][consents][1]=true"); g=g.replace("tcf-no-google","!!tcf-v2[vendor][consents][755]");g=g.replace("tcf-media.net","tcf-v2[vendor][consents][142]=true && tcf-v2[purpose][consents][1]=true");g=g.replace("tcf-no-media.net","!!tcf-v2[vendor][consents][142]");g=g.replace("tcf-amazon","tcf-v2[vendor][consents][793]=true && tcf-v2[purpose][consents][1]=true");g=g.replace("tcf-no-amazon","!!tcf-v2[vendor][consents][793]");g=g.replace("tcf-ezoic","tcf-v2[vendor][consents][347]=true && tcf-v2[purpose][consents][1]=true");g=g.replace("tcf-no-ezoic", "!!tcf-v2[vendor][consents][347]");var F=g.split(","),ca=[];k.forEach(function(f){f=f.split("=");try{var h=JSON.parse(decodeURIComponent(f[1]))}catch(c){h=decodeURIComponent(f[1])}ca[f[0]]=h});r=!1;var I=a;F.every((f,h)=>{f.split("&&").every((c,t)=>{t=!0;for(c=c.trim();"!!"==c.substring(0,2);)t=!t,c=c.substring(2);var w=c,q="!@!",T="tcf-v2"==w&&"!@!"==q,B=-1!=c.indexOf("["),J=0==c.indexOf("tcf-v2")||0==c.indexOf("euconsent-v2");J=J&&(B||T);-1!=c.indexOf("=")&&(q=c.split("="),w=q[0],q=q[1],B=-1!=w.indexOf("["), J=(J=0==w.indexOf("tcf-v2")||0==w.indexOf("euconsent-v2"))&&(B||T));if(J)document.querySelector("#ai-iab-tcf-status"),B=document.querySelector("#ai-iab-tcf-bar"),null!=B&&(B.style.display="block"),T&&"boolean"==typeof ai_tcfapi_found?r=ai_tcfapi_found?t:!t:"object"==typeof ai_tcData?(null!=B&&B.classList.add("status-ok"),w=w.replace(/]| /gi,"").split("["),w.shift(),r=(w=e(w,ai_tcData,q))?t:!t):"undefined"==typeof ai_tcfapi_found&&(I.classList.add("ai-list-data"),N=!0,"function"==typeof __tcfapi?C(!1): "undefined"==typeof ai_tcData_retrying&&(ai_tcData_retrying=!0,setTimeout(function(){"function"==typeof __tcfapi?C(!1):setTimeout(function(){"function"==typeof __tcfapi?C(!1):setTimeout(function(){C(!0)},3E3)},1E3)},600)));else if(B)r=(w=p(ca,w,q))?t:!t;else{var U=!1;"!@!"==q?k.every(function(ja){return ja.split("=")[0]==c?(U=!0,!1):!0}):U=-1!=k.indexOf(c);r=U?t:!t}return r?!0:!1});return r?!1:!0});r&&(N=!1,I.classList.remove("ai-list-data"));switch(y){case "B":r&&(l=!1);break;case "W":r||(l=!1)}}}a.classList.contains("ai-list-manual")&& (l?(I.classList.remove("ai-list-data"),I.classList.remove("ai-list-manual")):(n=!0,I.classList.add("ai-list-data")));(l||!n&&!N)&&a.hasAttribute("data-debug-info")&&(g=document.querySelector("."+a.dataset.debugInfo),null!=g&&(g=g.parentElement,null!=g&&g.classList.contains("ai-debug-info")&&g.remove()));y=X(a,".ai-debug-bar.ai-debug-lists");var ka=""==A?"#":A;0!=y.length&&y.forEach((f,h)=>{h=f.querySelector(".ai-debug-name.ai-list-info");null!=h&&(h.textContent=ka,h.title=R+"\n"+aa);h=f.querySelector(".ai-debug-name.ai-list-status"); null!=h&&(h.textContent=l?ai_front.visible:ai_front.hidden)});g=!1;if(l&&a.hasAttribute("scheduling-start")&&a.hasAttribute("scheduling-end")&&a.hasAttribute("scheduling-days")){var u=a.getAttribute("scheduling-start");v=a.getAttribute("scheduling-end");y=a.getAttribute("scheduling-days");g=!0;u=b64d(u);F=b64d(v);var V=parseInt(a.getAttribute("scheduling-fallback")),O=parseInt(a.getAttribute("gmt"));if(u.includes("-")||F.includes("-"))P=Y(u)+O,K=Y(F)+O;else var P=Q(u),K=Q(F);P??=0;K??=0;var W=b64d(y).split(","); y=a.getAttribute("scheduling-type");var D=(new Date).getTime()+O;v=new Date(D);var G=v.getDay();0==G?G=6:G--;u.includes("-")||F.includes("-")||(u=(new Date(v.getFullYear(),v.getMonth(),v.getDate())).getTime()+O,D-=u,0>D&&(D+=864E5));scheduling_start_date_ok=D>=P;scheduling_end_date_ok=0==K||D<K;u=scheduling_start_date_ok&&scheduling_end_date_ok&&W.includes(G.toString());switch(y){case "B":u=!u}u||(l=!1);var la=v.toISOString().split(".")[0].replace("T"," ");y=X(a,".ai-debug-bar.ai-debug-scheduling"); 0!=y.length&&y.forEach((f,h)=>{h=f.querySelector(".ai-debug-name.ai-scheduling-info");null!=h&&(h.textContent=la+" "+G+" current_time: "+Math.floor(D.toString()/1E3)+" start_date:"+Math.floor(P/1E3).toString()+"=>"+scheduling_start_date_ok.toString()+" end_date:"+Math.floor(K/1E3).toString()+"=>"+scheduling_end_date_ok.toString()+" days:"+W.toString()+"=>"+W.includes(G.toString()).toString());h=f.querySelector(".ai-debug-name.ai-scheduling-status");null!=h&&(h.textContent=l?ai_front.visible:ai_front.hidden); l||0==V||(f.classList.remove("ai-debug-scheduling"),f.classList.add("ai-debug-fallback"),h=f.querySelector(".ai-debug-name.ai-scheduling-status"),null!=h&&(h.textContent=ai_front.fallback+" = "+V))})}if(n||!l&&N)return!0;a.style.visibility="";a.style.position="";a.style.width="";a.style.height="";a.style.zIndex="";if(l){if(null!=d&&(d.style.visibility="",d.classList.contains("ai-remove-position")&&(d.style.position="")),a.hasAttribute("data-code")){n=b64d(a.dataset.code);u=document.createRange(); g=!0;try{H=u.createContextualFragment(n)}catch(f){g=!1}g&&(null!=a.closest("head")?(a.parentNode.insertBefore(H,a.nextSibling),a.remove()):a.append(H));da(a)}}else if(g&&!u&&0!=V){null!=d&&(d.style.visibility="",d.classList.contains("ai-remove-position")&&d.css({position:""}));n=fa(a,".ai-fallback");0!=n.length&&n.forEach((f,h)=>{f.classList.remove("ai-fallback")});if(a.hasAttribute("data-fallback-code")){n=b64d(a.dataset.fallbackCode);u=document.createRange();g=!0;try{var H=u.createContextualFragment(n)}catch(f){g= !1}g&&a.append(H);da(a)}else a.style.display="none",null!=d&&null==d.querySelector(".ai-debug-block")&&d.hasAttribute("style")&&-1==d.getAttribute("style").indexOf("height:")&&(d.style.display="none");null!=d&&d.hasAttribute("data-ai")&&(d.getAttribute("data-ai"),a.hasAttribute("fallback-tracking")&&(H=a.getAttribute("fallback-tracking"),d.setAttribute("data-ai-"+a.getAttribute("fallback_level"),H)))}else a.style.display="none",null!=d&&(d.removeAttribute("data-ai"),d.classList.remove("ai-track"), null!=d.querySelector(".ai-debug-block")?(d.style.visibility="",d.classList.remove("ai-close"),d.classList.contains("ai-remove-position")&&(d.style.position="")):d.hasAttribute("style")&&-1==d.getAttribute("style").indexOf("height:")&&(d.style.display="none"));a.setAttribute("data-code","");a.setAttribute("data-fallback-code","");null!=d&&d.classList.remove("ai-list-block")})}};function ea(b){b=`; ${document.cookie}`.split(`; ${b}=`);if(2===b.length)return b.pop().split(";").shift()}function ma(b, e,p){ea(b)&&(document.cookie=b+"="+(e?";path="+e:"")+(p?";domain="+p:"")+";expires=Thu, 01 Jan 1970 00:00:01 GMT")}function m(b){ea(b)&&(ma(b,"/",window.location.hostname),document.cookie=b+"=; Path=/; Expires=Thu, 01 Jan 1970 00:00:01 GMT;")}(function(b){"complete"===document.readyState||"loading"!==document.readyState&&!document.documentElement.doScroll?b():document.addEventListener("DOMContentLoaded",b)})(function(){setTimeout(function(){ai_process_lists();setTimeout(function(){Z();if("function"== typeof ai_load_blocks){document.addEventListener("cmplzEnableScripts",e);document.addEventListener("cmplz_event_marketing",e);function e(p){"cmplzEnableScripts"!=p.type&&"all"!==p.consentLevel||ai_load_blocks()}}},50);var b=document.querySelector(".ai-debug-page-type");null!=b&&b.addEventListener("dblclick",e=>{e=document.querySelector("#ai-iab-tcf-status");null!=e&&(e.textContent="CONSENT COOKIES");e=document.querySelector("#ai-iab-tcf-bar");null!=e&&(e.style.display="block")});b=document.querySelector("#ai-iab-tcf-bar"); null!=b&&b.addEventListener("click",e=>{m("euconsent-v2");m("__lxG__consent__v2");m("__lxG__consent__v2_daisybit");m("__lxG__consent__v2_gdaisybit");m("CookieLawInfoConsent");m("cookielawinfo-checkbox-advertisement");m("cookielawinfo-checkbox-analytics");m("cookielawinfo-checkbox-necessary");m("complianz_policy_id");m("complianz_consent_status");m("cmplz_marketing");m("cmplz_consent_status");m("cmplz_preferences");m("cmplz_statistics-anonymous");m("cmplz_choice");m("cmplz_banner-status");m("cmplz_functional"); m("cmplz_policy_id");m("cmplz_statistics");m("moove_gdpr_popup");m("real_cookie_banner-blog:1-tcf");m("real_cookie_banner-blog:1");e=document.querySelector("#ai-iab-tcf-status");null!=e&&(e.textContent="CONSENT COOKIES DELETED")})},5)});function da(b){setTimeout(function(){"function"==typeof ai_process_rotations_in_element&&ai_process_rotations_in_element(b);"function"==typeof ai_process_lists&&ai_process_lists();"function"==typeof ai_process_ip_addresses&&ai_process_ip_addresses();"function"==typeof ai_process_filter_hooks&& ai_process_filter_hooks();"function"==typeof ai_adb_process_blocks&&ai_adb_process_blocks(b);"function"==typeof ai_process_impressions&&1==ai_tracking_finished&&ai_process_impressions();"function"==typeof ai_install_click_trackers&&1==ai_tracking_finished&&ai_install_click_trackers();"function"==typeof ai_install_close_buttons&&ai_install_close_buttons(document)},5)}function ia(b){var e=b?b.split("?")[1]:window.location.search.slice(1);b={};if(e){e=e.split("#")[0];e=e.split("&");for(var p=0;p<e.length;p++){var z= e[p].split("="),C=void 0,x=z[0].replace(/\[\d*\]/,function(L){C=L.slice(1,-1);return""});z="undefined"===typeof z[1]?"":z[1];x=x.toLowerCase();z=z.toLowerCase();b[x]?("string"===typeof b[x]&&(b[x]=[b[x]]),"undefined"===typeof C?b[x].push(z):b[x][C]=z):b[x]=z}}return b}}; ai_js_code = true; </script> </body> </html>